magyar magyar english english
nyitólap  vissza
rólunk
másokról
nekünk írták
hírek, események

Tüntetés a tüntetés ellen
   2004. szeptember 27.Színes Mai Lap   
Megközelítõleg félezren gyûltek össze tegnap a Terror Háza elõtt, hogy tiltakozzanak a hungarista Magyar Jövõ Csoport október 15-re tervezett megmozdulása ellen. A tüntetést a Népszava szervezte. A hungarista eszmék ellen felsorakoztak a hazai közélet ismert személyiségei is, ott volt például Görgey Gábor író, volt kulturális miniszter és Gergényi Péter, Budapest rendõrfõkapitánya.
Virággal az új nyilasok ellen
   2004. szeptember 27.Népszava   
„A demokráciánál semmi nem lehet fontosabb, kivéve azt a határozott és kérlelhetetlen lépést, amely a szabadságunk és demokráciánk biztonságát fenyegetõ kísértetjárást a történelem süllyesztõjébe visszakergeti". Egyebek között errõl beszélt lapunk tegnap délutáni rendezvényén a Terror Háza elõtt Görgey Gábor író, volt kulturális miniszter. Az akció - amelyben egy szál virággal tiltakozhat mindenki az újnyilasok tervezett demonstrációja ellen - október 15-ig, az ugyanoda tervezett hungarista megmozdulásig tart. Németh Péter fõszerkesztõ azt emelte ki, mielõbb el kell érni, hogy a parlament alkosson törvényt a nyilvános hungarista, fasiszta demonstrációk megakadályozására. Mától ismert emberek is elhelyeznek egy-egy szál virágot, elsõnek Moór Marianna Kossuth-díjas színmûvész.
Szálasi-plakátokat ragasztgattak a fõvárosban
   2004. szeptember 27.Origo.hu   
Engedély nélküli plakátragasztás miatt feljelentést tett a rendõrség négy ember ellen, akik Szálasi Ferencet ábrázoló plakátokat ragasztottak villanyoszlopokra hétfõre virradóan a belvárosban. Állítólag köztük volt a magát nyíltan hungaristának valló Magyar Jövõ Csoport vezetõje, Bácsfi Diana is.
Virággal az újnyilasok ellen
   2004. szeptember 27.Magyar Hírlap   
Nem szükséges túlértékelni a kevés tagot számláló neohungarista csoportot, de a kis eszmei baktérium is fertõzést okoz, ellene védekezni kell! - figyelmeztetett Görgey Gábor író tegnap délután a fõvárosi Terror Háza elõtt rendezett demonstráción, amelyen körülbelül ezren vettek részt.
Csendes tüntetés a Terror Háza elõtt
   2004. szeptember 26.Budapest Rádió   
Csendes tûntetés volt ma a Terror Háza elõtt az október 15-tödikére tervezett hungarista megmozdulás ellen. A Népszava kezdeményezésén 500-600 ember volt jelen. A tiltakozók aláírásukkal támogatták a napilap kezdeményezését, hogy idézem "szülessen olyan törvény, ami a jövõben lehetetlenné teszi a nyilvános nyilas, fasiszta demonstrációkat." Felszólalt Görgey Gábor, volt kultuszminiszter, megjelent Mandur László, az országgyûlés alelnöke és Lévay Katalin, volt esélyegyenlõségi miniszter is. Görgey Gábor beszédében "beteg lelkületû és a történelembõl semmit sem tanuló" embereknek nevezte a nyilas-mozgalom tagjait.
A romák is tüntetni fognak a Terror Háza elõtt
   2004. szeptember 25.Rádió C   
A Magyarországi Nemzeti-Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete ellendemonstrációt szervez október 15-én a Terror Háza elé - adta hírül a szervezet. Erre vonatkozó bejelentésüket megtették a Budapesti Rendõr-fõkapitányság felé. Száva Vince, az ÉKE országos elnöke felhívással fordult minden roma és nem roma emberhez, "aki hisz a demokratikus jogállamban és elítéli a társadalmi kirekesztettséget, a fajgyûlöletet, hogy csatlakozzon személyesen is az ellendemonstrációhoz október 15-én".
Történelem a tárgyalóteremben
   2004. szeptember 24.Élet és Irodalom   
A fenti cím nem csak azért indokolt, mert dr. Schmidt Mária felperes történész, múzeumigazgató és Eörsi István, a perbe citált alperes történelmi személyiség, az 1957-es megtorlás elítéltje és a kádári hatalmi gépezett által ellenségként számon tartott és szilenciumra ítélt író. Nem csak azért, mert Schmidt Mária Orbán Viktor volt miniszterelnök fõtanácsadója, a 2002-es Fidesz-kampány résztvevõje, egyszóval befolyásos, közéleti személyiség volt egy emlékezetes idõszakban, és az alperes is közéletet formált az SZDSZ-en belül. Álláspontom szerint azért is indokolt ez a cím, mert a történelem és a bíróság által képviselt jog gyakorlati találkozása volt ez a tárgyalás.
Megbeszéljük
   2004. szeptember 24.Klub Rádió   
Addig elmondom a telefonszámokat, mert valakinek úgy látszik szétment a vonala. Szóval 387-8452 és 387-8453. Négy témánk is van ma délután. Az egyik, hogy lemond Bárándy Péter igazságügy miniszter és ezzel kapcsolatos bizonyos értelemben ezzel kapcsolatos az, hogy megjelent egy könyv már Medgyessy távozásáról, amit néhány hét alatt készített a Magyar Hírlap öt újságírója. Aztán a Terror Háza mint az imént hallották, nem hajlandó áramot adni a hangosító berendezésekhez a Népszava által most vasárnap délutánra meghirdetett demonstrációra. A következõ, hogy a Magyar Rádió elnöke Kondor Katalin is résztvesz a Jobbik Magyarországért nevû párt választási kampány rendezvényén Sopronban. És végül alkotmánybírósági beadványok késleltetik a népszavazást a kettõs állampolgárság ügyében. Jó napot kívánok.
A sajtó szabadsága
   2004. szeptember 24.Élet és Irodalom   
2004. szeptember 9-én reggel 10 óra tájban, a Fõvárosi ítélõtábla Fekete sas utcai épületének egyik tárgyalótermében egy rendkívül korrekt modorú tanácsvezetõ asszony rendkívül korrekt mondatai ráébresztettek arra, hogy szerelmünk, a sajtószabadság több sebbõl vérzik, és már puszta életéért is küzdeni kell. Meghallgattam az ítéletet, mely az elsõ fokú bíróságtól eltérõen nemcsak abban talált jogsértõnek, hogy dr. Schmidt Máriát „a jobboldal egyik legzüllöttebb figurájának" neveztem, hanem abban is, hogy jó híre védelméhez fûzõdõ személyiségi jogainak fittyet hányva a szóban forgó személyrõl mint „történelemhamisításra specializálódott üzletasszonyról" beszéltem.
Jóhírnév
   2004. szeptember 21.Magyar Hírlap   
A címbeli kifejezést (jóhírnév, így, egybeírva!) a szövegszerkesztõ program pirossal aláhúzza, nem ismeri (f)el. Több mint negyven év óta pedig ez és ennek védelme a magyar polgári jog egyik kulcsfontosságú intézménye. Van abban valami lesújtóan jelképes, hogy a közéleti és jogi „kultúránk” nem fogadta be, ma sem érti jól azt a szót, amelyet a honi civiljog drámaian tálalt perekben érvényesít. Az ember jogait, méltóságát, személyiségét nemigen tisztelõ diktatúrában, a rendszerváltozást megelõzõ évtizedekben a magyar polgári törvénykönyv (Ptk.) 78. §-a helytállt, értelmezése, bírósági gyakorlata modern volt, igényes és következetes. (Egészében véve ma is az!)
Gyülekezési törvény: közös gondolkodás a módosításról
   2004. szeptember 21.Népszava   
Csütörtökön folytatják a tovább gondolkodást a parlamenti pártok képviselõi arról, hogy jogalkotóként mit tehetnek annak érdekében, hogy a jövõben be lehessen tiltani például a fasiszta tüntetést. A múlt heti négypárti egyeztetésen a gyülekezési, az egyesülési törvény, a büntetõ törvénykönyv lehetséges módosításáról és még a véleménynyilvánítás szabadságának rendelkezéseirõl is beszéltek a felek, igaz, még csak érintõlegesen.
Pervesztés után
   2004. szeptember 20.Népszava   
„Hegel szerint a múlt az abszolút szükségszerûség birodalma, amennyiben nem változtatható meg. Dr. Schmidt nem hallgat Hegelre, és a rút múlt megszépítésére törekszik. A múlt azonban vonakodik és ellenáll. Dr. Schmidt a sánta kutya szerepkörébe kényszerül, és mivel ebben rosszul érzi magát, bicegve elõremenekül. Pert indít becsülete védelmében. De akárhogyan végzõdik is a per, a múlt nem szépül meg tõle, a sánta kutya pedig sánta kutya marad. Így fejezõdik be Beperelt Schmidt Mária címû cikkem, melyet idén márciusban írtam, és az Élet és Irodalom idei, 11. számában jelent meg.
Megbeszéljük
   2004. szeptember 20.Klub Rádió   
Jó napot kívánok, a Klub rádió mikrofonjánál Dési János. A következõ témákat ajánlom Önöknek arra, hogy megbeszéljük õket. A kormány és a kormánypártok eltökéltek abban, hogy a dinamikusan fejlõdõ versenyképes banki szektor vállaljon évi 30 milliárd forintos többletterhet - mondta ma Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelölt mindazok után, hogy több bank is tiltakozott a tervezett banki adóemelés, bankadó ellen, különösen éles hangon az OTP vezetõje, aki még azt is szóba hozta, hogy esetleg bankja vagy annak egyes üzletágai kivonulnak Magyarországról, kivonulnának Magyarországról. Ma a Parlamentben a szocialisták is fel kívánják vetni, miként kaphatott a volt kormányfõ Orbán Viktor feleségének cége ahhoz hasonló állami támogatást, ami miatt Wekler Ferencnek le kellett mondania a parlamenti alelnöki tisztségérõl. A szocialisták szerint különösen súlyos morális kérdéseket vet fel, ha egy miniszterelnök családját támogatja az általa vezetett kormány egyik minisztériuma - hangzik a közlemény. A harmadik pedig, az MSZP ellendemonstrációra hív fel október 15-ére amikor is egy maroknyi hungarista csoport szeretne, vagy szeretett volna tüntetni Budapesten a Terror Háza elõtt, az egykori nyilas ház elõtt. Utolsó témánk amelyet a figyelmükbe ajánlok, hogy ma délelõtt egy bankrablót lelõtt egy biztonsági õr. Errõl egyébként részletesebben is beszámolunk majd. Beszélünk, hívjuk telefonon a Budapesti Rendõrfõkapitányság szóvivõjét és megkérdezzük, hogy hogyan áll a nyomozás, mit lehet tudni errõl az ügyrõl is.
Az MSZP felhívása
   2004. szeptember 19.Vasárnapi Hírek   
Tegnapi ülésén az MSZP választmánya felhívást fogadott el az október 15-re tervezett, nyilas eszméket éltetõ megmozdulással kapcsolatban - tudatta lapunkkal Jánosi György választmányi elnök. Elmondta: ugyanekkor ülésezik az MSZP kongresszusa, és a testület felhívja a résztvevõket, hogy szakítsák meg az ülést és vegyenek õk is részt a párt minden vezetõjével együtt a demokratikus elkötelezettségû erõk ellentüntetésén, melynek helyérõl és idejérõl késõbb értesítenek mindenkit.
Gergényi szigorú lesz
   2004. szeptember 19.Blikk   
A rendõrség beavatkozik, ha törvénysértést észlel a magát nyíltan hungaristának valló Magyar Jövõ Csoport október 15-i rendezvényén - jelentette ki a budapesti rendõrfõkapitány tegnap a Nap-keltében. Gergényi Péter megígérte, szigorúan járnak el mindenkivel szemben, aki törvényt sért. Mint ismert, a Magyar Jövõ Csoport a demonstrációt a Terror Háza Múzeum elõtt tartja, amelynek épülete korábban Szálasi Ferenc nyilas pártjának is otthont adott.
A rendõrség ha kell, beavatkozik
   2004. szeptember 18.Gondola   
A budapesti rendõrfõkapitány egy szombati televíziós mûsorban hangsúlyozta: a rendõrség beavatkozik, ha törvénysértést észlel a magát nyíltan hungaristának valló Magyar Jövõ Csoport október 15-i rendezvényén.
Beszélgetés Gergényi Péter budapesti rendõrfõkapitánnyal
   2004. szeptember 18.Nap-kelte   
Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Budapest város rendõrfõkapitányát, Gergényi Péter urat, akirõl nekem az a tényképzetem, vagy helyes meglátásom, hogy idegesnek nem láthattuk, nem látjuk és nem is láthatjuk ezek után sem, mert hiszen egy szakember miért is idegeskedne, aki ért ahhoz, amit csinál. De hát azért mégis egy olyan pár hónap után van, amikor a fontos feladatain túl még egy csomó minden sallanggal is kellett foglalkoznia, révén, hogy jelölte önt a késõbb lemondó miniszterelnök országos fõkapitánynak és aztán elindult valami, amirõl aztán kiderült, hogy nem valami, hanem csak egy koholmány. Jól látom én ezt?
Jánosi György: most elõször léphetne föl minden párt valami ellen
   2004. szeptember 18.Uno.hu   
Jánosi György tájékoztatása szerint az MSZP Országos Választmánya felháborodását fejezi ki a Terror háza elõtt tartandó Hungarista gyûlés miatt.
A hamisíthatatlan történelem
   2004. szeptember 18.Népszabadság   
A Kedves Olvasó Eörsi István cikkét olvashatta volna csütörtöki számunkban, ha nem vettük volna ki a lapból. De sajnos kivettük, mert túl sokba került volna.
Késve készül el a lex Bácsfi
   2004. szeptember 17.Magyar Nemzet   
Az októberi hungarista rendezvényig már nem születhet olyan törvénymódosítás, amellyel meg lehetne akadályozni a demonstrációt - állapították meg a parlamenti pártok frakciói tegnap. Eközben az ügyészség önkényuralmi jelkép használata miatt vádat emelt Bácsfi Diána és a Magyar Jövõ Csoport három tagja ellen.
Gerõ András tévedése
   2004. szeptember 17.Élet és Irodalom   
Régi ismeretségünk okán azonnal telefonoztam Gerõ Andrásnak, mihelyt olvastam az ÉS-ben, hogy összeállt Schmidt Máriával. Közösen jegyzett cikkükrõl (ÉS, 2003/27.) elmondtam frissiben, az miért álságos, abban a meggyõzõdésben mindazonáltal, hogy azóta már rég meggondolta magát, s fölöslegesen bántom. De nem.
Tömeggyilkosokra emlékezne a filozófushallgató
   2004. szeptember 17.Hetek   
A semmibõl elõtûnt hungarista csoport körül kialakult vita érdekes módon nem a Szálasi-féle hatalomátvétel napjára meghirdetett gyûlés megakadályozásának irányába mutat, hanem elvi síkon zajlik a megfékezésükhöz szükséges jogszabályi háttérre fókuszálva.
Jogbiztonság
   2004. szeptember 17.Élet és Irodalom   
Mint megátalkodott liberális helyeslem, hogy hazánkban a haláltáborokról szóló hazugságot, a holokauszt-tagadást nem sújtja törvényi tiltás, s a nácibarát nézetek hirdetése sem büntethetõ. Azt azonban rémálmaimban sem tudtam elképzelni, hogy a hasonló nézetek hangoztatói elleni felháborodott véleménynyilvánítás - ezen nézetek történelemhamisításként való megbélyegzése - vonhat maga után büntetést, még ha (egyelõre?) csak polgári és nem büntetõ perben, pénz- és nem börtönbüntetés formájában.
Demonstrálhatnak az újnyilasok
   2004. szeptember 17.Népszava   
Közösség elleni izgatás miatt nem, de önkényuralmi jelkép használatáért vádat emeltek Bácsfi Diana ellen. A gyülekezési törvény módosításáról tartott tegnapi négypárti egyeztetésen elõdõlt az is, hogy nem lehet alkotmányos módon megakadályozni a nyíltan hungarista Magyar Jövõ Csoport október 15-re tervezett demonstrációját.
Bácsfi a cerllában
   2004. szeptember 16.168 Óra   
A Nemzeti Nyomozó Iroda a hétvégén eljárást indított a Magyar Jövõ Csoport vezetõje ellen. Bácsfi Diánát, akit a Magyar Demokrata mint egy bimbózó nemzeti mozgalom lehetséges vezetõjét interjúban mutatott be, s aki október 15-én „emlékmenettel” akarta ünnepelni a „hungarista forradalom” évfordulóját a Hûség Házánál (Terror Háza), közösség elleni izgatás gyanúja miatt vették õrizetbe, s indítványozzák elõzetes letartóztatásba helyezését. Bácsfi a 168 Óra munkatársának elmesélte, hogy éjszakánként megjelenik neki a fényárban úszó Szálasi, és ideológiai továbbképzésben részesíti.
Tûréshatár
   2004. szeptember 16.168 Óra   
A rendõrség lapzártakor kiadott közleménye szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda közösség elleni izgatás gyanújával õrizetbe vette Bácsfi Diánát, a Magyar Jövõ Csoport vezetõjét, aki tüntetést kívánt szervezni október 15-ére, a „hungarista forradalom évfordulójára” a „Hûség Házához”. [Ma Terror Háza.] A kihallgatás nyomán indítványozzák elõzetes letartóztatását. A magát „vegytiszta hungarista mozgalomként” definiáló Magyar Jövõ Csoport néhány nap alatt a totális ismeretlenségbõl a vezetõ hírek közé küzdötte fel magát. Értetlenül figyeltük a karlengetõ hölgyet: ki õ, és mit akar? Vezérelvû hungarista munkaállamot - 2004-ben? Mit tehet a társadalom a hungaristákkal?
Ismét utcán a hungarista
   2004. szeptember 16.Magyar Nemzet   
Tegnap hajnalban elhagyhatta az ORFK Nemzeti Nyomozó Irodájának fogdáját Bácsfi Diána, a hungarista Magyar Jövõ Csoport vezetõje, miután az ügyészség nem talált törvényi okot az elõzetes letartóztatás indítványozására.
Megbeszéljük
   2004. szeptember 16.Klub Rádió   
Bolgár György: - Jó napot kívánok.

Hallgató: - Jó napot kívánok Bolgár úr. Huszti Imréné vagyok.

Bolgár György: - Parancsoljon.

Hallgató: - Na a következõt szeretném Önnek elmondani. De már negyedszer telefonálok be, hogy sikerüljön Önnel beszélni. Képzelje ezen a héten külföldi ismerõseim voltak Münchenbõl. És hát végighallgatták itt, három napig itt voltak nálam és hát elolvasták a Népszavában az újságcikket hogy önkényuralmi jelképek miatt közösség elleni izgatás miatt Bácsfi Diána ellen eljárás indult. Nahát akkor mi itt itthon megbeszéltük hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, hogy nem szabad használni a vörös csillagot, nem szabad használni a horogkeresztet, elmeséltem hogy mit láttam a Nyugati téren, most is ott vannak még a plakátok lekarmolászva hogy kitartás. És képzelje, bementünk utána a városba. És elsétáltunk az Andrássy útra. És eljutottunk a Terror Házáig. És ott felnéznek a...
Ismét plakátokat nyomtatnak a hungaristák
   2004. szeptember 16.Magyar Hírllap   
Még csak kiforratlan szakmai elképzelés létezik az Igazságügyi Minisztériumban arról, miképpen is kellene módosítani a gyülekezési törvényt. A hungarista csoport vezetõje, a szabadon engedett Bácsfi Diána tegnap megerõsítette, hogy október 15-én megtartják a demonstrációt a Terror Háza elõtt. Addig is arra készülnek, hogy Szálasi képével ellátott plakátjaikkal napokon belül ismét beterítik Budapest utcáit.
A közszolgálat botránya
   2004. szeptember 16.Magyar Nemzet   
Mádl Ferenc a fontos dolgokban kemény ember. Amint nem tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy az ország házában magas állami kitüntetést nyújtson át a pufajkában szocializálódott Horn Gyulának, következetesen megvétózta a Nap-kelte állami kitüntetését is. A legfõbb közjogi méltóságnak nem szabad felmagasztalnia egy politikai mûsort, amely nemcsak szélsõségesen megosztó, hanem a médiahatóság is visszatérõen elmarasztalja. Pedig a félreállítása elõtt lévõ, gyanútlan, „gyárilag naiv" Medgyessy Péter olyan jól kigondolta a születésnapi ajándékot!
Bácsfi
   2004. szeptember 16.168 Óra   
Nincs olyan nap és nincs olyan lap, amiben ne esnék szó Bácsfi Diánáról, a magyarországi neonácizmus új - ezúttal a gyengébb nemhez tartozó - vezérérõl. Mivel meglehetõsen konzervatív társadalmunkban kevés a nõi politikus, a most debütáló hölgyet nagyobb érdeklõdés fogadja, mint fogadta annak idején az idõközben Ausztráliába visszatért Szabó Albertet vagy az itt máig is mûködõ Ekrem Kemált és Györkös Józsefet. A fiatal, ambiciózus hölgyet az is megkülönbözteti mozgalmi elõdeitõl, hogy egyrészt jóval fiatalabb náluk (26), másrészt hogy értelmiségi. Fasiszta mozgalmak vezetõi, még ha van is egyetemi végzettségük - már amikor -, azt inkább eltitkolják.
Módosítanák a gyülekezési törvényt
   2004. szeptember 16.Népszava   
A gyülekezési törvény módosításán dolgozik a kormány -tudta meg lapunk. Ez lehetne az egyetlen lehetõség a Magyar Jövõ Csoport október 15-re bejelentett demonstrációjának megakadályozására. A csoport vezetõje, Bácsfi Diána már szabadlábon védekezhet a közösség elleni izgatás gyanújával szemben. Az ügyészségnek most arról kell döntenie: vádat emel-e ellene.
Védnökök
   2004. szeptember 15.Magyar Hírlap   
Úgy látszik, a Fidesz a vesztes csapaton nem változtatva szeretne nyerni 2006-ban. Legalábbis ezt sugallja az a lista, amelyet a párt tegnap tett közzé. Az alább felsorolt személyiségek a Polgári kormányzás 2006 védnöki testület tagjai. A csapat összeállítása a következõ: Matolcsy György, Mikola István, Balogh Zoltán, Pálinkás József, Stumpf István, Schmidt Mária, Lánczi András, Martonyi János, Harrach Péter.
Nyíltan hungaristák
   2004. szeptember 15.Hajdú-Bihari Napló   
A Fõvárosi Fõügyészség várhatóan csak szerdán alakítja ki álláspontját arról, hogy továbbítják-e a bíróságra a magát nyíltan hungaristának valló Magyar Jövõ Csoport vezetõjének, Bácsfi Dianának az elõzetes letartóztatását indítványozó rendõrségi elõterjesztést. A Magyar Jövõ Csoport október 15-ére demonstrációt jelentett be a budapesti And-rássy út 60., a Terror Háza Múzeum elé, amelynek épülete korábban Szálasi Ferenc „nyilas nemzetvezetõ” Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom nevû pártjának is otthont adott.
Már a kormányzásra hangolnak a fideszesek
   2004. szeptember 15.Blikk   
Megalakult tegnap a Polgári kormányzás 2006 védnöki testület, amelynek tagjai stratégiai kutatásokat végeznek - egyebek mellett - a gazdaságpolitika, az egészségügy és a kulturális szféra területén, illetve politikatudományi elemzéseket is készítenek.
Új mûsor, régiekkel
   2004. szeptember 15.Népszabadság   
Orbán Viktor lesz az elsõ számú politikai felelõse a Fidesz kormányzati szerepvállalásra való felkészülésének. A Fidesz már „hivatalosan" is a 2006-os választásokra koncentrál, s tegnap a (volt) székházban, a Lendvay utcában a Polgári kormányzás 2006 védnöki testület alakuló ülésén nyilvánvalóvá vált: a programíráshoz, azaz az „új mûsorhoz" Orbán Viktor a „régi férfiakra" számít. A felkészülés koordinátora Navracsics Tibor kabinetfõnök lesz, a védnökök listáján pedig, az Orbán-kormány idején ismertté vált miniszterek, közéleti személyiségek szerepelnek. A Fidesz egyedül készül a 2006-os gyõzelemre - de nyilvánvalóan a szövetségesekkel, háttérintézményekkel, polgári körökkel.
Kétszer négy évre tervez a Fidesz
   2004. szeptember 15.Magyar Nemzet   
Elsõ alkalommal tanácskozott tegnap a Polgári kormányzás 2006 védnöki testülete a Fidesz választási programjának és kormányzati szerepvállalásának elõkészítésérõl. Navracsics Tibor, a testület vezetõje elmondta: stratégiai kutatásokat végeznek többek között a gazdaságpolitika, az egészségügy területén, és politikatudományi elemzéseket is készítenek.
Vádemelési javaslat Bácsfi Diána ügyében
   2004. szeptember 15.Infó Rádió   
Közösség elleni izgatás és tiltott önkényuralmi jelkép használatának megalapozott gyanúja miatt vádemelési javaslattal küldte meg a rendõrség az ügyészségnek a magát hungaristának valló Bácsfi Diana ügyét - tájékoztatott a rendõrség. Bácsfi Dianát egyébként az éjszaka kiengedték, szabadlábon védekezhet. Az ügyészség csak ma alakítja ki álláspontját az ügyrõl. Herczeg Zsolt összefoglalója.
Ötciklusos kormányzásra készül 2006-tól a Fidesz-MPSZ?
   2004. szeptember 15.Népszava   
A Fidesz védnöki - programalkotó - testületének alakuló ülésén Orbán Viktor, a párt elnöke is részt vett. Már a 2006-os választásra, több cikluson át tartó kormányzásra készülnek.
Bácsfi kiszabadulhat tüntetni
   2004. szeptember 15.Színes Mai Lap   
Lapzártánkkor még döntésképtelen volt a Fõvárosi Fõügyészség a hungarista lány, Bácsfi Boglár Diana elõzetes letartóztatásnak ügyében. A Szálasi tanait hirdetõ Magyar Jövõ Csoportjának 26 éves vezetõjét vasárnap hajnalban vette õrizetbe az ORFK Nemzeti Nyomozó Irodája. Az sem zárható ki, hogy Bácsfit, döntés hiányában, szerda hajnalban automatikusan szabadon bocsátják.
Bácsfi éjjel egykor szabadlábra kerülhet
   2004. szeptember 14.Index.hu   
Közösség elleni izgatás és tiltott önkényuralmi jelkép használatának megalapozott gyanúja miatt vádemelési javaslattal küldte kedden meg a rendõrség az ügyészségnek a magát hungaristának valló Bácsfi Diána ügyét. Az ügyészség csak szerdán alakítja ki álláspontját az ügyrõl. Az õrizetbe vétel 72 órás határideje azonban már szerdán éjjel egy órakor lejár.
Schmidt Mária: „Ha az MSZP és az SZDSZ bajban volt, mindig antifasiszta harcot kezdett el vívni”
   2004. szeptember 14.Hír TV   
Terror Háza Múzeum fõigazgatója megdöbbentõnek tartja, hogy a Magyar Jövõ Csoport a magyar történelem egyik legszégyenteljesebb alakjára akar emlékezni az általa vezetett intézmény elõtt. Schmidt Mária stúdiónkban elmondta: az ilyen cselekmények minden jóérzésû embert sértenek. Hozzátette: a helyzetet a kormánypártok igyekeznek aktuálpolitikai célokra felhasználni. ”1992 óta, ha az MSZP és az SZDSZ bajban volt, mindig antifasiszta harcot kezdett el vívni, hiszen ez az egyetlen dolog, ami összetartja a két pártot” - fogalmazott a fõigazgató.
Megemésztetlen múlt
   2004. szeptember 14.Romániai Magyar Szó   
A történelem öklendezik-e vagy a mai magyar társadalom torkán jött fel mindaz, amit elmulasztott megemészteni? Az október 15-ére, a nyilas (Szálasi) hatalomátvétel 60. évfordulójára tervezett és rendõrségileg egyszer már jóváhagyott tüntetés okán (ürügyén?) a nem túl népesnek látszó, s mint kiderült, még bejegyzetlen, ám nagyon határozott Magyar Jövõ Csoport pár nap alatt sikeresen a figyelem középpontjába került, visszhangos tiltakozáshullámot váltva ki a magyar és az anyaországhoz kapcsolódó tágabb közvéleménybõl.
Vita a hungarista gyûlésrõl
   2004. szeptember 14.Metro   
Meghiúsult a gyorsított eljárás a hétfõre tervezett bíróság elé állítás ügyében a magát hungaristának valló Magyar Jövõ Csoport vezetõje, Bácsfi Diána és két társa ellen, önkényuralmi jelkép használata miatt - közölte a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK) bûnügyi helyettese.
Õrizetbe vették a hungarista Bácsfit
   2004. szeptember 14.Blikk   
Közösség elleni izgatás gyanúja miatt õrizetbe vette a rendõrség Bácsfi Diánát, a magát hungaristának valló Magyar Jövõ Csoport vezetõjét. Ez a szervezet akar demonstrációt tartani október 15-én a Terror Háza elõtt.
Hungarista-ügy: gyanúk és vádak
   2004. szeptember 14.Magyar Hírlap   
Várhatóan ma dönt az ügyészség a hungarista Magyar Jövõ Csoport vezetõjének elõzetes letartóztatásáról. Bácsfi Diánát még szombaton vették õrizetbe közösség elleni izgatás alapos gyanúja miatt.
Lakat alá került Szálasi Ferenc híve
   2004. szeptember 14.Magyar Nemzet   
Õrizetbe vette a rendõrség Bácsfi Diánát, a Magyar Jövõ Csoport vezetõjét. A filozófushallgató ellen, aki szálasista megemlékezést tervez a nyilas hatalomátvétel hatvanadik évfordulója alkalmából, feltehetõleg a Magyar Jövõ Csoport múlt szerdai, soproni toborzóján elhangzottak kapcsán, közösség elleni izgatás gyanúja miatt kezdeményezték az elõzetes letartóztatást. Az ügy tegnap a parlamentben is heves indulatokat váltott ki.
A nyilasok és a szabadság
   2004. szeptember 14.Népszava   
Azt írja a Népszava: „Egyre nagyobb felháborodással kíséri a közvélemény azt a tényt: a rendõrség engedélyezte, hogy október 15-én ... a Magyar Jövõ Csoport hungarista szervezet demonstrációt tartson Budapesten, a Terror Háza elõtt. Az engedélyt az eddigi hivatalos közlések szerint a nem egyértelmû törvényi helyzet miatt adta ki a rendõrség.”
Interjú Kósa Lajossal, Debrecen polgármesterével
   2004. szeptember 14.Hír TV   
Jó estét kívánok, Kósa Lajos, Debrecen polgármestere a vendégünk. Kósa Lajos: Jó estét kívánok. K. P.: A Fidesz országgyûlési képviselõje is egyben. Kósa L.: Így van. K. P.: Mivel kezdjük, a jóval vagy a rosszal? Melyiket szeretné elõbb hallani?
A Fidesz két ciklusra készül
   2004. szeptember 14.Népszabadság   
A Fidesz már hivatalosan is kormányzati szerepvállalásra készül: Navracsics Tibor lett a felkészülés koordinátora. Orbán Viktor kabinetfõnöke visszaköltözik a Lendvay utcai székházba, hiszen ott ma ül össze elsõ alkalommal a „kormányzás 2006-munkacsoport”.A Fidesz vezetése szeptember elején döntött arról, hogy megkezdi a felkészülést a kormányzati szerepvállalásra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | aktuális


 
múzeum | interaktív | bolt | hírek | állandó kiállítás | mozi | időszaki kiállítás | fotógaléria