magyar magyar english english
nyitólap  vissza
rólunk
másokról
nekünk írták
hírek, események

Nehéz a felfogásom
   2004. március 31.Magyar Hírlap   
Középiskolás korom óta szívesen és sokat foglalkozom a történelemmel, de egyre kevesebbet értek belõle. Fõleg a XX. század magyar históriájából. Lehet, hogy azért, mert egyre több a „pártholdudvaronc történelemhamisító", aki egyre nagyobb nevet kap a közbeszédben és a közízlés alakításában (dr. Schmidt Mária kontra Eörsi István).
A holokauszt-mélygarázs
   2004. március 30.Népszabadság   
Április 15-én, az izraeli államelnök és a hazai állami vezetõk jelenlétében, hatalmas médiaérdeklõdés közepette (Auschwitzot és Izraelt is érintõ televíziós körkapcsolással) nyílik meg a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény. A köznyelv holokauszt-múzeumnak fogja nevezni. Eredetileg annak is készült. Az állami adminisztráció is úgy könyveli majd el, hogy 1,75 milliárd forintért (meg a kiállítás létrehozására ígért kb. egymilliárd forintért) cserébe a nemzeti lelkiismeret valamelyest megkönnyebbülhet. A döntéshozók, a szakpolitikusok, a zsidó érdekképviselet, a történész- és a muzeológusszakma megtette a tõle telhetõt a múltfeldolgozás érdekében, s ha az állandó kiállítás még nem is jött létre a magyarországi vészkorszak 60. évfordulójára, sínen van a projekt.
Embervadászat a jobboldalon
   2004. március 30.Magyar Nemzet   
Amikor Tasnádi Péter és Bencsik András összeültek az ATV kereskedelmi csatorna egyik mûsorában, többen csodálkoztak, miféle közös témája lehet a Demokrata fõszerkesztõjének egy enyhén szólva ellenséges érzületû, elõzetes le tartóztatásában is fenyegetõ magatartásával kérkedõ egyénnel. A beszélgetés a jobboldalra nézve lesújtó eredménnyel járt. Egy információt azonban az egész ország megtudott. Tasnádi Péter azt jósolta, hogy a jobboldal meghatározó személyiségeit egyenként fogják levadászni. Akkor ez képzelgésnek tûnt. Ugyan mire alapozza Tasnádi eme kijelentését? Nem lehet ez más, mint egy nagyot mondó lúzer fenyegetõzése a rácsok mögül. Aztán telt-múlt az idõ, és Tasnádi jóslata kétségbeejtõ naturalizmussal kezd alakot ölteni.
Megrázó erejû vallomások
   2004. március 30.Új Szó   
Döbbenet. Szomorúság. Keserûség. Ilyen érzések kavarognak az emberben Ladislav Takác történész könyvét olvasva. Nem kellemes, nem szórakoztató olvasmány. De olvasni kell. Mert tanúságtétel egy olyan korszakról, és olyan eseményekrõl, amelyekrõl sokáig hallgatni „illett”. Vagy mint a hivatalos csehszlovák szocialista történetírás tette: kedvezõ színekben, esetleg megkerülhetetlen történelmi szükségszerûségként feltüntetni. De ki tudna arra értelmes és elfogadható választ adni: miért volt szükségszerû az, hogy a II. világháború pokla után újabb megpróbáltatásokat, a jogfosztottság éveit kelljen megélnie a szlovákiai magyarságnak?
Beperelt Schmidt Mária II.
   2004. március 29.Élet és Irodalom   
A Kádár-korszakban a pártállam funkcionáriusainak és általában a hierarchia felsõbb régióiban napfürdõzõ személyeknek a nevét senki sem kapcsolhatta össze elmarasztaló jelzõkkel. E tilalom a tabuk erejével hatott. Kádár neve elé például senki sem illeszthette a „tömeggyilkos” vagy az „egykori tömeggyilkos” megjelölést, holott ország-világ tudta, hogy uralma elsõ éveiben fõként tömeggyilkossággal foglalatoskodott. De még azt sem lehetett volna írni róla, hogy „mûveletlen” vagy „jelentéktelen külsejû”. Ezen túlmenõen voltak jelzõk, amelyeket nemcsak a vezetõ funkcionáriusokra, hanem senkire sem alkalmazhattunk. Tilos volt például a „pártértelmiségi” szó használata, mert ez azt jelezte, hogy értelmiségi hivatásukat némelyek szabad akaratukból a párt által engedélyezett és a mindenkori pártvonal által bármikor módosítható keretek között gyakorolják.
Holtpont
   2004. március 29.Népszabadság   
Az 1944-es deportálások 60. évfordulóján, április 16-án megnyílik a budapesti holokausztmúzeum, de csak egy ideiglenes fotókiállítással. Kulturális botránynak nevezhetõ, hogy az állandó tárlatra a felelõsök inkompetenciája miatt csak a bizonytalan jövõben kerülhet sor - ha egyáltalán. A fõváros alig ismert utcájában, kis alapterületen, részben egy felújított zsinagógában megnyíló központról ötletgazdái sem tudják: pontosan kinek és mirõl szól.
Három holokauszt-kiállítás - A múlt és emlékezete
   2004. március 26.Hetek   
Idén, a holokauszt 60. évfordulóján a társadalmi felelõsségvállalás szellemében három nagyobb szabású kiállítás is nyílik. Ennek a fontosságát felismerve hozták létre a Terror Háza Múzeumban a „Magyar tragédia, 1944” programsorozatot, a Mûcsarnok „Elhallgatott holocaust” címû kiállítását, és április 16-án nyitja meg kapuit a Holokauszt Emlékközpont.
Magyar holokauszt
   2004. március 26.Heti Válasz   
A Terror Háza Múzeum a 2004 és évet a holokauszt hatvanadik évfordulójáról való megemlékezésnek, a magyar zsidóság 1944-es tragédiája megörökítésének szenteli - mondta Schmidt Mária fõigazgató március 17-i sajtótájékoztatóján.
A Terror Házába kirándulnak
   2004. március 25.Délmagyarország   
A következõ két hónapban minden vásárhelyi középiskolásnak lehetõsége nyílik arra, hogy ingyen és bérmentve eljusson a Terror Házába. A város önkormányzata ugyanis úgy döntött, finanszírozza a rendhagyó történelemórát.
Schmidt Mária a Történeti Múzeumok Nemzetközi Szervezetének konferenciáján
   2004. március 25.Kossuth Rádió   
Nagy Katalin : A párizsi székhelyû Történeti Múzeumok Nemzetközi Szervezete, minden második évben nemzetközi tanácskozást rendez. Most Brazília a konferencia házigazdája és a magyar múzeumok közül a Terror Háza fõigazgatója kapott meghívást a rendezvényre, illetve egy felkérést, hogy március 23-án kedden tartson elõadást. San Paoloban a szekcióülés után hívtam fel Schmidt Máriát.
Lassú elhalásra ítélt Corvin-lánc
   2004. március 24.Magyar Nemzet   
Még mindig bizonytalan a Corvin-lánc további sorsa, a lánc viselésére jogosult testület Balogh János zoológus-ökológus és Teller Ede atomfizikus tavalyi halála óta ugyanis nem ülésezett. Megírtuk: Kiss Péter kancelláriaminiszter tavaly levélben kérte fel Nemeskürty Istvánt, a tíz tagúra olvadt testület vezetõjét - akit a 2001. december 1-jei alakuló ülésen bíztak meg az elnöki teendõkkel -, hogy új tagokat addig ne válasszanak soraikba, amíg a Glatz Ferenc által vezetett, a nemzeti jelképek és kitüntetések rendszerét áttekintõ úgynevezett jelképbizottság a kormány számára el nem készíti a Corvin-lánccal is foglalkozó jelentését.
Elképesztõ állítás
   2004. március 23.Népszava   
A Népszava közli Schmidt Mária 02. 06-i számában a „Helyreigazítást kérek" c. írását. Idézem a részletét: „A Holocaust, a zsidóság kiirtása vagy megmentése mellékes, mondhatni marginális szempont volt, ami egyik fél háborús célja közt sem szerepelt." Úgy tûnik, a történész asszony egyike a magyar történelmet újraírok, bûnösöket rehabilitálni vágyók egyikének.
Züllött-e a történelemhamisító?
   2004. március 23.Népszabadság   
A címben feltett kérdésre adott válaszom alighanem csupán keveseket érdekel, de talán többen kíváncsiak a független magyar bíróság véleményére. A dr. Schmidt Mária kontra Eörsi István perben hozott döntést március 18-án a III. hatalmi ág. A hallgatóság soraiban ott voltak Eörsi ötvenhatos „börtöntöltelék" társai, ott voltak, akik elszenvedik a mindennapos zsidózás megaláztatását, ott voltak a Heine, Ady, Eörsi által fémjelzett publicisztikát szeretõ fiatalok.
Várom a válaszokat
   2004. március 22.Magyar Hírlap   
Tegyük mérlegre a különféle eseményeket, és nézzük meg, mit mutat a mérleg! Esetleg a piaci kofa (hentes) ellensúlya billenti-e a mérleg nyelvét? Azonos súlyú a „nemzetáruló" vagy a „gyerekszoba hiánya" kifejezés? Azonos-e Áder János stílusa Lendvai Ildikóéval, Kuncze Gáboréval? Ugyanazt jelenti a „lelõném, mint a kutyát" (Schmidt Mária) és a „pártholdudvaronc" (Eörsi István)?
Schmidt nem züllött
   2004. március 19.Blikk   
Elsõ fokon 150 ezer forintos nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezték Eörsi István írót, mert „züllött figurának" nevezte Schmidt Máriát. A XX. Század Intézet vezetõjének személyiségi jogait sértette meg Eörsi.
Személyiségi jogot sértett Eörsi
   2004. március 19.Magyar Hírlap   
Elsõ fokon 150 ezer forintos nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a Fõvárosi Bíróság Eörsi István írót, mert többek között „züllött figurának" nevezte Schmidt Máriát, a XX. Század Intézet vezetõjét.
Eörsi elcsúszott a „züllöttségen"
   2004. március 19.Népszava   
Még a szabályosan átvett idézés ellenére sem jelent meg a maga kezdeményezte per elsõ tárgyalásán Schmidt Mária, a Terror Háza fõigazgatója. Érdekeit Szalay Péter ügyvéd képviselte, aki a Fidesz politikusainak jogi képviseletét is rendszeresen ellátja. Schmidt keresetében Eörsi Istvánnak az Élet és Irodalomban (ÉS) megjelent cikkét kifogásolta, abban is azokat a kitételeket, amelyek sértették. A történész szerint súlyosan a becsületébe gázolt az író azzal, hogy „történelemhamisításra specializálódott üzletasszonynak", a jobboldal „legzüllöttebb figurájának", illetve „pártholdudvaroncnak" nevezte, sérelmeiért félmillió forint nem vagyoni kártérítést követelt.
Eörsi István pert vesztett
   2004. március 19.Magyar Nemzet   
Elsõ fokon százötvenezer forintos nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a Fõvárosi Bíróság Eörsi István írót, mert „züllött figurának" nevezte Schmidt Máriát. A XX. Század Intézet vezetõje félmillió forintos kártérítést követelt az írótól azért, mert egy publicisztikájában úgy fogalmazott róla: „történelemhamisításra specializálódott üzletasszony", „párt-holdudvaronc", illetve „züllött figura". A Fõvárosi Bíróság úgy ítélte meg, hogy az elsõ két kifejezés belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, a „züllött figura" azonban indokolatlanul sértõ, bántó, megalázó és személyiségi jogi jogsértést valósít meg.
Eörsi pert vesztett Schmidt Mária ellen
   2004. március 19.Metro   
Elsõ fokon 150 ezer forintos nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a Fõvárosi Bíróság Eörsi István írót, mert „züllött figurának” nevezte Schmidt Máriát. Az író úgy fogalmazott róla: „történelemhamisításra specializálódott üzletasszony”, „párt-holdudvaronc”, illetve „züllött figura”. A bíróság szerint az elsõ két kifejezés belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, de a „züllött figura” indokolatlanul sértõ.
Schmidt részben nyert, részben vesztett Eörsi ellen
   2004. március 19.Népszabadság   
Megsértette Schmidt Mária történész jó hírnévhez fûzõdõ személyiségi jogait Eörsi István író, amikor tavaly az Élet és Irodalomban azt állította, hogy Schmidt „közéletünk jobboldalának egyik legzüllöttebb figurája". A Fõvárosi Bíróság elsõfokú ítéletében 150 ezer forint nem vagyoni kár megfizetésére, valamint az ítélet rendelkezõ részének közzétételére kötelezte az írót.
Kis magyar pornográfia - Egy talált tárgy tisztogatása
   2004. március 19.Élet és Irodalom   
A Népszabadságban Révész Sándor azt állította, hogy Schmidt Mária egy elõadásában „a zsidók kiirtását a második világháború mellékes elemének minõsítette". Schmidt a március 5-i számban ezt nehezményezte, mondván Révész kiragadott egy mondatot a szövegkörnyezetbõl, téves interpretációkra okot adva pontatlanul idézte azt, s ezáltal a mondandó lényegét eltorzította. Az eredeti szöveg valójában így hangzott: „A második világháború nem a zsidóságról, nem a népirtásról szólt. Bármennyire is sajnálatos: a holokauszt, a zsidóság kiirtása vagy megmentése mellékes, mondhatni marginális szempont volt, ami egyik fél háborús céljai közt sem szerepelt. A zsidók iparszerû legyilkolása úgy ment végbe, hogy az mindenki számára köztudott volt, a vele kapcsolatos információk hozzáférhetõek voltak... (...) ...a szövetségesek semmi esetre sem azért indítottak háborút a náci Németország ellen, hogy a zsidók ellen tervezett népirtó politikáját megakadályozzák." Amire Révész azt mondta, hogy szerinte Schmidt Mária szavai a szövegkörnyezetükkel együtt is pontosan azt jelentik, mint anélkül, de hát döntse el az olvasó. Jó, eldöntöm: nem pontosan azt jelentik.
Sajtómunkások
   2004. március 19.Élet és Irodalom   
A negyvennyolcas forradalom ünnepi eseményei miatt az elmúlt hét a sajtószabadság és a sajtószabadságról folytatott viták jegyében telt. Számos idevágó esemény egyetlen biztos pontjaként már hosszabb ideje az ünnep reggelén megjelenik a Nap-kelte stúdiójában a MÚK, a Magyar Újságírók Közösségének, valamint a MÚOSZ, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke. Egyik jobbról, a másik balról.
Holokausztkiállítás
   2004. március 18.Blikk   
Egész éves rendezvénysorozattal emlékezik meg a magyar holokauszt 60. évfordulójáról a budapesti Terror Háza Múzeum. Az elsõ Ember az embertelenségben címmel március 30-ig látható.
Személyiségi jogot sértett Eörsi
   2004. március 18.Gondola   
Elsõ fokon 150 ezer forintos nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a Fõvárosi Bíróság csütörtökön Eörsi István írót, mert "züllött figurának" nevezte Schmidt Máriát .
"Magyar tragédia"
   2004. március 18.Budapest Online   
A Terror Háza Múzeum rendezvénysorozata a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából - Magyar tragédia, 1944 címmel egész éves rendezvénysorozattal emlékezik meg a magyar holokauszt 60. évfordulójáról a budapesti Terror Háza Múzeum - tájékoztatta Schmidt Mária fõigazgató szerdán a sajtót.
A holokausztról a Terror Házában
   2004. március 18.Magyar Nemzet   
Magyar tragédia 1944 címmel egész éves rendezvénysorozattal emlékezik a magyar holokauszt 60. évfordulójára a Terror Háza Múzeum - jelentette be Schrnidt Mária fõigazgató. Szavai szerint a zsidóság tragédiája közösen megélt tragédiává, Európa tragédiájává vált. Április 13-án nyílik a holokausztban elpusztított másfél millió európai és 190 ezer magyar gyermek emlékének szentelt Hetedíziglen Magyar tragédia 1944 kiállítás.
Eörsi István pert vesztett Schmidt Máriával szemben
   2004. március 18.Hír TV   
Elsõ fokon 150 ezer forintos nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a Fõvárosi Bíróság Eörsi Istvánt. Az író egy publicisztikájában úgy fogalmazott a XX. Század Intézet vezetõjérõl, Schmidt Máriáról : " történelemhamisításra specializálódott üzletasszony ", " párt-holdudvaronc ", illetve " züllött figura ". A Fõvárosi Bíróság úgy ítélte meg, hogy az elsõ két kifejezés belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, a " züllött figura " azonban indokolatlanul sértõ, bántó, megalázó és személyiségi jogi jogsértést valósít meg.
Eörsi István pert vesztett Schmidt Máriával szemben
   2004. március 18.Index.hu   
Elsõ fokon 150 ezer forintos nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a Fõvárosi Bíróság csütörtökön Eörsi István írót, mert "züllött figurának" nevezte Schmidt Máriát . A XX. Század Intézet vezetõje félmillió forintos kártérítést követelt az írótól azért, mert egy publicisztikájában úgy fogalmazott róla: "történelemhamisításra specializálódott üzletasszony", "párt-holdudvaronc", illetve "züllött figura".
Magyar Tragédia 1944 - holokausztkiállítás a Terror Házában
   2004. március 18.Nap-Kelte   
Magyar tragédia 1944 címmel egész éves rendezvény sorozattal emlékezik idén a Terror Háza Múzeum a Holocaust 40. évfordulójára. A képek visszaemlékezések, kegyeleti tárgyak mellett olyan dokumentumfilmeket is láthatnak majd az érdeklõdök, amelyek Magyarországon eddig még nem kerültek bemutatásra. A rendezvény sorozattal a meggyilkolt másfél millió európai gyermeknek is emléket állítanak.
Holokausztkiállítás a Terror Házában
   2004. március 18.Magyar Hírlap   
Magyar tragédia 1944 címmel egész éves rendezvénysorozattal emlékezik meg a magyar holokauszt 60. évfordulójáról a budapesti Terror Háza Múzeum - közölte Schmidt Mária fõigazgató. Április 13-án nyílik meg a holokausztban elpusztított 1,5 millió európai és 190 ezer magyar gyermek emlékének szentelt Hetedíziglen - gyermekek a holokausztban, illetve a Magyar tragédia 1944 címû kiállítás.
A holokausztra emlékezik a Terror Háza Múzeum
   2004. március 17.MTV   
Filmekkel, kiállításokkal, pályázatokkal emlékezik a magyar holokauszt 60. évfordulójára a Terrorháza Múzeum. Április végétõl folyamatosan játsszák majd a Soah-t, Claude Lanzmann 9 órás holokauszt filmjét is.
MAZSIHISZ vezetõk a a Terror Háza Múzeumban
   2004. március 17.Magyar Hírlap   
Modern, látványos és sokoldalú - mondta Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének ügyvezetõ igazgatója, miután elsõ ízben látogatott a budapesti Terror Háza Múzeumba.
Zoltainak tetszett a Terror Háza
   2004. március 17.Magyar Nemzet   
Korszerû, modern és meglepõen látványos - ezekkel a szavakkal kommentálta a Terror Háza Múzeumban látottakat Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezetõ igazgatója, aki tegnap Schmidt Mária fõigazgató meghívására Deutsch Róbert fõrabbi társaságában megtekintette a kiállítást. Mint azt lapunknak elmondta: az épületben április 16-án nyílik a holokauszt gyermek áldozatainak emléket állító új kiállítás, ennek kapcsán kereste fel elsõ alkalommal az intézményt. Kérdésünkre hitelesnek nevezte a következõ tárlat terveit. A Mazsihisz ügyvezetõ igazgatója a múzeumban látható többi állandó kiállítást szakmailag korrektnek és társadalmilag hasznosnak nevezte, csupán a holokauszthoz elvezetõ történelmi események ábrázolását nem tartotta elegendõnek. Zoltai azonban hozzátette: a Terror Háza nem holokausztmúzeum, így nem is az a fõ feladata, hogy a vészkorszaknak emléket állítson. Kijelentette: pozitív összképpel távozott az épületbõl.
A holokausztra emlékezik a Terror Háza Múzeum
   2004. március 17.Magyar Rádió Online   
"Magyar tragédia, 1944" címmel egész éves rendezvénysorozattal emlékezik meg a magyar holokauszt 60. évfordulójáról a budapesti Terror Háza Múzeum. Schmidt Mária fõigazgató a programismertetõ sajtótájékoztatón kijelentette, hogy nincs mentség és magyarázat arra, ami 1944 vészterhes hónapjaiban a magyar zsidósággal történt.
Zoltai Gusztáv a Terror Házában
   2004. március 17.Népszabadság   
Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) ügyvezetõ igazgatója elsõ ízben tett látogatást kedden a budapesti Terror Háza Múzeumban. Benyomásairól elmondta, hogy az intézmény „abszolút modern, nagyon látványos, sokoldalú kiállításokat mutat be". A Mazsihisz-vezetõ Schmidt Mária fõigazgató meghívására látogatott el az Andrássy úti intézménybe, amelyet Deutsch Róbert fõrabbival közösen tekintett meg. A Mazsihisz ügyvezetõ igazgatója kifejtette: véleménye szerint a Terror Háza Múzeumot „semmiképpen sem lehet összehasonlítani" a Páva utcában megnyíló Budapesti Holokauszt Múzeummal és Dokumentációs Központtal, mivel az utóbbi kizárólag a holokauszttal foglalkozik.
Magyar tragédia - 1944
   2004. március 17.Kossuth Rádió   
Magyar tragédia 1944 címmel egész éves rendezvénysorozattal emlékezik meg a magyar holocaust 60. évfordulójáról a Budapesti Terror Háza Múzeum.
Mazsihisz-vezetõk a Terror Házában
   2004. március 17.Népszava   
Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) ügyvezetõ igazgatója a budapesti Terror Háza Múzeumban tett elsõ látogatásáról úgy nyilatkozott, hogy az intézmény abszolút modern, nagyon látványos, sokoldalú kiállításokat mutat be. Zoltai a 2002-ben megnyílt Terror Háza fõigazgatója, Schmidt Mária meghívására látogatott el az intézménybe, amelyet Deutsch Róbert fõrabbival közösen tekintett meg. A vendégeket a fõigazgató személyesen kalauzolta végig a tárlatokon. A múzeum átgondolt koncepcióval rendelkezik - tette hozzá a Mazsihisz vezetõje.
Holokausztkiállítás a Terror Háza Múzeumban
   2004. március 17.Duna TV   
A Terror Háza Múzeum a magyar Holocaust 60. évfordulóján egész éves rendezvénysorozatot szentel a vészkorszak áldozatainak emlékére.
Fõvárosi engedély a holokauszt-kiállítás munkálataihoz
   2004. március 17.Gazdasági Rádió   
A Fõvárosi Közgyûlés városképvédelmi bizottsága többségi döntéssel hozzájárult ahhoz, hogy a Terror Háza Múzeum áprilistól novemberig, a második világháború haláltáborait felidézõ "gyermek-holokauszt" kiállításához installációként hét fenyõrönköt helyezzen el az épület elõtti járdán. A bizottság emellett újabb három évvel, 2007 végéig meghosszabbította a Mahir Kft. több mint félezer utcai hengeres hirdetõoszlopának közterület-használati engedélyét.
Zoltai Gusztáv a Terror Házában
   2004. március 17.Kossuth Rádió   
A Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetõje elõször nézte meg a Terror Háza Múzeumot. Zoltai Gusztáv Deutsch Róbert fõrabbival együtt Schmidt Mária fõigazgató meghívására kereste fel az intézményt. A MAZSIHISZ ügyvezetõ igazgatója úgy vélekedett, hogy a múzeum átgondolt koncepcióval rendelkezik és modern látványos sokoldalú kiállításokat mutat be.
Holokausztkiállítás a Terror Házában
   2004. március 17.Hír TV   
A holokauszt emlékének szenteli a Terror Háza Múzeum a 2004-es évet. A "Magyar tragédia 1944" címû rendezvénysorozat részeként több idõszaki kiállítással, filmvetítéssel és játékkal készülnek a múzeumban.
Magyar holokauszt egész évben a Terror Házában
   2004. március 17.Index.hu   
A Magyar tragédia 1944 címû rendezvénysorozat elsõ állomása az Ember az embertelenségben címmel január 16-án megnyílt idõszaki kiállítás volt, amely Raoul Wallenberg embermentõ tevékenységét mutatja be. A kiállítás március 30-án zárul.
Magyar holokauszt év a Terror Házában
   2004. március 17.Info Rádió   
A magyar holocaust 60. évfordulóján a Terror Háza Múzeum rendezvénysorozattal emlékezik a vészkorszak áldozataira. A rendezvénysorozat részleteirõl Schmidt Máriát a Terror Háza Múzeum fõigazgatóját kérdeztük.
A holokausztra emlékezik a Terror Háza Múzeum
   2004. március 17.Ma.hu   
"Magyar tragédia, 1944" címmel egész éves rendezvénysorozattal emlékezik meg a magyar holokauszt 60. évfordulójáról a budapesti Terror Háza Múzeum. Április 13-án nyílik meg az elpusztított 1,5 millió európai és 190 ezer magyar gyermek emlékének szentelt "Hetedíziglen - gyermekek a holokausztban" és a "Magyar tragédia 1944" címû kiállítás.
Holokauszt-emlékhely a viták kereszttüzében
   2004. március 16.Magyar Hírlap   
Április 15-cn megnyílik a. Páva utcai zsinagóga gyönyörûen felújított épületében a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény. Némelyek szerint az egész régióban páratlannak számító intézmény megnyitása óriási dolog, mások viszont úgy ítélik meg, hogy még mindig nem késõ kimondani, sem az épület, sem a tervezett kiállítás nem alkalmas arra, hogy a magyar holokausztról érvényeset mutasson a maiaknak.
Beperelt Schmidt Mária
   2004. március 16.Élet és Irodalom   
Múlt év végén a Fõvárosi Bíróság értesített arról, hogy dr. Schmidt Mária jogi elégtételt, továbbá 500 000 forintot és ennek kamatait kéri, amiért õt jellemezve megsértettem személyiségi jogait. Idézem azokat a kitételeimet, amelyeket nyilvánosan vissza kellene vonnom. De mielõtt átadnám neki a szót, kijelentem, hogy ha netántán ítélet kötelezne erre, nyilatkozatom pusztán a jogi kényszert dokumentálná, nem pedig ép ésszel kialakított meggyõzõdésemet. Ebben már most biztos lehetek, mert a küszöbönálló per arra kényszerített, hogy foglalkozzam lényének szellemi-erkölcsi kisugárzásával.
A munkásoké a jövõ
   2004. március 13.Népszava   
Most, hogy a kommunisták végleg a kapitalizmus felépítésére esküdtek, ismét ûr támadt, barátaim. Nagyobb, mint amit az MDF után kellett betöltenünk 1995 körül.Borozóink polgári köre mától kezdve tehát Munkásosztály névre hallgat. Jobb ez így, mert végre ismét komfortosabban érezhetjük magunkat.
Sok tanár nem ismeri a soát
   2004. március 12.Magyar Hírlap   
Randolph L. Braham, Amerikában élõ professzor szerint a magyarok nem néztek szembe a holokauszttal

A holokauszt miatti magyar bocsánatkérés mindmáig elmaradt - mondja lapunknak adott interjújában Randolph L. Braham professzor, a holokausztkutatás szaktekintélye. A tudós aggódik, hogy az országban sok egyetemista, tanár nem ismeri a soá történetét, illetve becsmérli, tagadja azt. A történész szerint a most nyíló holokausztmúzeum elbújhat a Terror Háza mögött. Úgy véli, ha nem változtatnak a kiállítási terveken, a látogatók csak a németek felelõsségét értik majd meg.
Kontra
   2004. március 12.Klub Rádió   
A Kontra kérdései ma este: Mitõl függ a történelmi tisztánlátás, avagy tükör által mindig is homályosan? A Kontra tegnap esti mûsorában a Szegedi Egyetem történelemtanára, Karsai László azt állította, hogy a középiskolák 4. osztályában használatos az egyszerûség kedvéért Salamon Konrád-féle történelemkönyv burkoltan antiszemita, ráadásul fasisztoid és Mussolini-párti. A könyvet mintegy 350 ezer példányban tíz éve jelenteti meg a mostani nevén Nemzeti Tankönyvkiadó.
Ötleteztek a diákok is
   2004. március 11.Magyar Hírlap   
Országjárása eddigi legbátrabb helyszínválasztása eredményeképpen a Budapesti Mûszaki Egyetemen fórumozott tegnap este a miniszterelnök. Bár az obligát, ám hevenyészett taps - egyetemistáktól ez sem rossz - nem maradt el, Medgyessy Péternek még egy, az euró bevezetésének sürgetését számon kérõ harcias ifjú hölgy kritikájával is meg kellett küzdenie.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | aktuális


 
múzeum | interaktív | bolt | hírek | állandó kiállítás | mozi | időszaki kiállítás | fotógaléria