magyar magyar english english
nyitólap  vissza
rólunk
másokról
nekünk írták
hírek, események

A töpörödés éve
   2004. február 16.Heti Válasz   
A derék magyar izeg-mozog a pártértekezleten, majd megszólal: „ Tessék mondani, benne vagyunk már a kommunizmusban, vagy lesz még rosszabb is?" Tessék mondani, benne vagyunk már a jóléti rendszerváltásban, vagy lesz még rosszabb is? - kezdte Orbán Viktor évértékelõ beszédét e hét keddjén. A taps hálás, a volt miniszterelnök eltalálta a hallgatóság hangulatát.
Hazatérés
   2004. február 9.Magyar Nemzet   
Galgóczy Árpád a láger legjobb portréfestõjérõl a karagandai tûzoltóparancsnokról és egy fényes moszkvai fogadásról

A szerencse fia vagy a túlélés mûvésze? Hét évet töltött a gulág táboraiban, majd még hatot tûzoltóparancsnokként Karagandában. Milyen fordulékony a sors: Galgóczy Árpád mûfordító, az egykori lágerlakó 1998-ban átvette a külföldieknek adható legmagasabb orosz állami kitüntetést, a Barátság Érdemrendet.
Polgári körök bírálata a kiadónak
   2004. február 9.Népszava   
A polgári körök honlapján bírálták Orbán Viktor könyvheti kötetének kiadóját. Az írás szerint a Magyar Egyetemi Kiadó Kft. a magyar könyvpiac elemi szabályait hagyta figyelmen kívül a kötet terjesztésekor. Az ügy érdekessége, hogy a kötetet összeállító Schmidt Mária egyben a kiadó egyik tulajdonosa, de a cégben érdekelt Kövér Szilárd, Kövér László öccse is.
Amit szabad Jupiternek...
   2004. február 9.Magyar Hírlap   
Úgy tûnik, új betegség van kialakulóban hazánkban, és az amúgy sem kiemelkedõ logikai képességûeket támadja fokozódó sebességgel. A média különféle csatornáin, így a Magyar Hírlapon keresztül is értesülhettünk: Loppert Dániel lehazaárulózta Medgyessy Péter miniszterelnököt. Említhetem a Terror Háza igazgatójának „lelõném, mint egy kutyát” kifakadását vagy Bayer Zsolt elhíresült óhaját, mely szerint a balliberális bolsikat lámpavasra akasztva szeretné látni. Lovas István legfrissebb, lövöldözõs szövege is közkinccsé vált.
Hosszú vita, enyhébb fogalmazás
   2004. február 6.Népszava   
Elítélõ határozatot hozott az Európai Néppárt a kommunista diktatúráról

Az eredetinél enyhébb formában fogadta el az Európai Néppárt tegnap befejezõdött brüsszeli kongresszusa a kommunizmust elítélõ határozatot. A dokumentum nem szólítja fel az uniós intézményeket arra, hogy zárják ki soraikból a volt kommunista tisztségviselõket. Orbán Viktor szerint a határozat legfontosabb eleme a kommunizmus áldozatairól való megemlékezés, és nem az elnyomó rendszer kádereinek múltját firtató megfogalmazás.Az európai konzervatív pártokat tömörítõ Európai Néppárt (ÉPP) tegnap nagy többséggel fogadta el a totalitárius kommunizmust elítélõ határozatot. Az eredeti indítványhoz képest finomodott a dokumentum, amely nem az egykori kommunista kádereket általában, hanem az "elnyomó kommunista erõszakszervezetek" volt tagjait, illetve az „emberiség elleni bûnökben részes" személyeket szólítja fel arra, hogy tartózkodjanak politikai tisztség betöltésétõl az EU intézményeiben. Nem tartalmazza a határozat azt a korábbi megfogalmazást sem, amely az uniós szerveket felhívja arra, hogy zárják ki soraikból az elnyomó rendszer vezetõ tisztségviselõit.
Olvasói levelek
   2004. február 6.Magyar Nemzet   
A kormány szívós küzdelmet folytat az elõzõ ciklus alatt elért eredmények és értékek megkérdõjelezéséért. Érdemes feltenni a kérdést: miért tekintik egyesek még mindig mértékadónak az úgynevezett balliberális pesti értelmiség véleményét? Mert nem tették fel maguknak a kérdést, hogy milyen alkotások, eredmények, tettek minõsítik ezen emberek munkásságát?
Üldözöttek és üldözõk
   2004. február 5.Demokrata   
Judith Shorer-Vamai

Izrael állam nagykövete

Tisztelt Nagykövet Asszony! ön nem ment el a Terror Házába, ahol Magyar tragédia -1944 címmel egész éves rendezvénysorozattal emlékeznek meg a holokausztról és Wallenbergrõl Csak azért marad távol, mert politikailag ellenséges érzülettel viseltetik a volt Orbán-kormány el len. Viselkedésével azonban a holokausztot és Wallenberget politikai játszma részévé teszi. Ezt minden jóérzésû embernek vissza kell utasítania.
Pazarlásról és csibészségrõl híres közalapítványok
   2004. február 5.Origo.hu   
Bár az Állami Számvevõszék szerint a közalapítványok sok esetben drágán és politikai zavarok közt mûködnek, az elmúlt tíz évben mégis sorra hozták õket létre az egymást követõ kormányok. Az Állami Számvevõszék munkatársa az [origo]-nak elmondta: a - külföldön gyakorlatilag ismeretlen - közalapítványi formában végzett feladatokat olcsóbban is el lehetne látni. Több közalapítványnál ráadásul indokolatlan pazarlást is feltártak a számvevõszéki ellenõrzések: akadt olyan, ahol a súlyos ingatlanügyek mellett már-már bûnügyi komédiába illõ esetek is történtek.
A történelem fõutcáján jól jövedelmezett
   2004. február 4.Blikk   
Orbán Viktor legjelentõsebb jövedelemforrása tavaly A történelem fõutcáján címû könyv volt, amiért 18 milliót kasszírozott. A 159 oldalas album anyagát Schmidt Mária, a Terror Háza fõigazgatója állította öszsze. A kötet a gazdag fotóanyag mellett Orbán beszédeinek segítségével idézi fel a polgári kormány négy évének eseményeit. Orbán elõször nem akarta a könyv létrejöttét, de a fotók láttán késõbb mégis úgy döntött, össze kell állítani a könyvet.
Magyar tragédia-1944
   2004. január 29.Magyar Szó   
Wallenberg-emlékkiállítás a Terror Házában

Raoul Wallenberg svéd diplomata embermentõ tevékenységét bemulató emlékkiállítás nyílt pénteken Budapesten, a Terror Háza Múzeumban. Az Ember az embertelenségben címû tárlat megnyitóján díszvendégként jelen volt Nina Lagergren, Raoul Wallenberg húga - írja az MTI.
Ami letéríti eredeti útjáról a demokráciát
   2004. január 29.Magyar Nemzet   
A magyarországi zsidókat mentõ svéd diplomata, Raoul Wallenberg életét bemutató kiállítás nyílt nemrég a Terror Házában. Az Ember az embertelenségben címû tárlatot megtekintette Nina Lagergren, Raoul Wallenberg húga is, aki készségesen válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire.
Raoul Wallenberg - mit tudunk errõl az emberrõl?
   2004. január 26.Hír TV   
Alakja néhol a mítoszok homályába vész, a tevékenységérõl, sorsáról biztos tudást nyújtó kutatások bár sok eredményt mutathatnak fel, eleddig lezáratlanok. Egyet azonban tudhatunk, a nemzetiszocialista terror áldozatául esõ Magyarországon, megannyi igaz emberrel egyetemben, életek ezreit menti meg.
Citizens Circle A polgár körei
   2004. január 26.Index.hu   
The rule of 24. A tudatlanság hatalma. Szellemi elsivárosodás, testi-lelki elszegényedés. Az életminõség kérdését nem ajánlatos feltenni a globális pártgyûlésre, zárt formációkban masírozó, egyenruhás, állig felfegyverzett tömegtársadalmaknak. Kimondhatatlan név lebegteti a kolóniális izét a cybertérben (tottensraum): kilencvenhat könnycsepp, 200 000 fénymérföldnyire otthontól. Közpénzen kerti törpe motyog a televízión, mellette anyai nagybátyja fuldoklik a tegnap taknyán. Üvegzsebet nyelt mellékvese jön, mindkettõt lovaggá üti. Pártépítész dagadó vitorlákkal száguldó spanyol gálya képében álmodja le nekünk az Ismeretlen Gazember sírját.
"Ma semmi nincs"
   2004. január 24.Magyar Nemzet   
Munkásmozgalmi relikviák Komlón

De szép csapatzászló! Riadtan fedezem föl magamban a nosztalgia jeleit, fõként amikor látom, hogy Deák Imre, a Munkáspárt komlói szervezetének elnöke egyetértõ mosollyal simogatja meg a selyembõl varrott úttörõlobogót. Gyorsan elhessegetem az Elõre! láttán elõtörõ csillebérci élményözönt - félmosollyal adózva az emléknek, amikor a "Munkásököl vasököl, oda csap, ahova köll!" jelszóval léphettünk a Partizán altábor területére -, és egy sztahanovistaigazolványt kezdek babrálni. Ettõl megnyugszom.
"Se hideg-, se melegforradalom"
   2004. január 24.Népszabadság   
Hidegháború folyik az országban? - vetette fel vitaindító kérdésként a XXI. Század Intézet, amire egy kerekasztal-beszélgetésen próbáltak közel sem azonos körhöz tartozó gondolkodók és közéleti személyek választ adni.
Politológusok a durvuló közéletrõl
   2004. január 24.Magyar Nemzet   
Fritz Tamás: Elmaradt a Horthy- és a Kádár-korszak végigbeszélése

A független intézmények elleni támadások, a politikai kérdések jogi üggyé minõsítésének szándéka a demokrácia alapjait ássa alá - hangzott el a XXI. Század Intézet tegnapi konferenciáján. Az elõadók szerint fontos kérdések maradtak tisztázatlanok a rendszerváltozás óta, és ezek a jelenlegi történésekre is rányomják bélyegüket.
Emlékkiállítás Raoul Wallenbergrõl
   2004. január 21.Kossuth Rádió   
1945.januárjában hurcolták el a szovjetek Raul Wallenberget, sem a svéd sem a nemzetközi diplomácia nem gyakorolt megfelelõ nyomást a Szovjetuióra ahol elõször még azt is letagadták, hogy ismerik a svéd diplomatát. A 80-as években régen amerikai elnök nyilvánította tiszteletbeli amerikai állampolgárrá Wallenberget, hogy legyen jogalapja az Egyesült Államoknak arra, hogy kérdezzen az eltûnt svédrõl. A Terror Háza Múzeumban emlék kiállítás látható és hallható Raul Wallenberg életérõl, és tevékenységérõl.
Wallenberg-tárlat a Terror Házában
   2004. január 19.Magyar Nemzet   
Magyar tragédia - 1944 címmel egész éves rendezvénysorozattal emlékezik meg a magyarországi holokauszt hatvanadik évfordulójáról a Terror Háza Múzeum. A programsorozat elsõ állomásaként nyílt meg pénteken az Ember az embertelenségben címû idõszakos kiállítás, amely Raoul Wallenbergnek állít emléket.
Wallenbergre emlékeztek
   2004. január 19.Info Rádio   
Mv.: - Raul Wallenbergre emlékeztek Budapesten a róla elnevezett utcában. A II. világháború idején zsidók ezreit megmentõ svéd diplomata 1945. január 17-én tûnt el nyomtalanul, amikor Budapestrõl Debrecenbe indult. További sorsáról biztosat azóta nem tudni. Herman Irén kérdezte az évforduló kapcsán Sípos Andrást, a Wallenberg Egyesület soros elnökét.
Elég volt!
   2004. január 19.Népszabadság   
Krausz Tamás, aki korántsem az ukrán éhínségnek, az ukránok nagy tragédiájának kutatója, írásával (Egy hamisítás története, 2003. december 19.) meggyalázta több millió elpusztult ukrán emlékét.
Nina Lagergren, Wallenberg húga a Duna TV-ben
   2004. január 19.Duna TV   
Mv.: - Kiállítás nyílt a Terror Házában Raoul Gustav Wallenberg emlékére. A svéd diplomata egyes adatok szerint nyolcezer, mások szerint tizenötezer zsidót mentett meg 1944-ben a deportálások elõl a budapesti Svéd Nagykövetség menlevelei és a követségi védelem alá helyezett házak segítségével. Aztán kiderítették a kutatások, hogy az akkor 31 éves fiatalember svéd támogatással amerikai jótékonysági szervezetek pénzébõl folytathatta embermentõ tevékenységét. Halálának körülményeit azonban a mai napig homály fedi.
Márton Áron vándortárlat Erdélyben
   2004. január 19.MTV   
Márton Áron püspökké szentelésének hatvanötödik évfordulója tiszteletére vándor tárlatot mutat be erdélyi városokban a budapesti Terror Háza Múzeum, és az egri Segít a Város Alapítvány. Csíkszereda és Székelyudvarhely után jelenleg a sepsiszentgyörgyi közönség látogathatja a gazdag képanyagot tartalmazó kiállítást, amelynek középpontjában egy fényképekkel kirakott, gyertyákkal megvilágított hatalmas feszület áll.
Wallenbergre emlékeztek
   2004. január 18.Info Rádio   
Raul Wallenbergre emlékeztek Budapesten, a róla elnevezett utcában – számol be az Info Rádió. A 2. világháború idején magyar zsidók ezreit megmentõ svéd diplomata 1945. január 17-én tûnt el nyomtalanul, amikor a fõvárosból Debrecenbe indult. Sorsáról mindössze annyit tudni, hogy a szovjet hatóságok hurcolták el. A Wallenberg Egyesület soros elnöke, Sipos András a rádiónak nyilatkozva elismeréssel szólt a Terror Házában megnyílt Wallenberg-emlékkiállításról.
Egy történész-kutató különös nyilatkozata a svéd diplomatáró
   2004. január 17.Népszava   
A Terror Háza múzeum a magyar holokauszt 60. évfordulója emlékére rendezett programsorozatának elsõ eseményeként Raul Wallenbergrõl nyílik ma kiállítás. Az áprilisig nyitva tartó installáció eredeti tárgyakkal, dokumentumfilmekkel emlékezik meg a tragikus sorsú svéd diplomatáról. A zsidók ezreit megmentõ Wallenberget 59 éve, a mai napon hurcolták el a szovjetek, hogy örökre eltûnjön Sztálin terrorgépezetében. A kiállítás Nina Lagergren, Raoul Wallenberg húga, illetve Bengt Lundborg, a svéd királyság nagykövete segítségével jött létre. Szakmai támogatást nyújtott a Hadtörténeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum is.
Wallenberg-emlékkiállítás nyílt
   2004. január 17.Népszabadság   
Ember az embertelenségben címmel, Raoul Wallenbergnek emléket állító idõszaki tárlat nyílt tegnap a Terror Háza Múzeum ideiglenes kiállítótermében. Wallenberg a második világháború idején a svéd követség munkatársaként több ezer budapesti zsidó életét mentette meg. 1945 januárjában a Szovjetunióba vitték, ott halt meg. A kiállítást Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum fõigazgatója nyitotta meg. Köszöntõt mondott Nina Lagergren asszony, Raoul Wallenberg húga.
Wallenberg-kiállítás
   2004. január 17.Vas Népe   
Raoul Wallenberg svéd diplomata embermentõ tevékenységét bemutató emlékkiállítás nyílt pénteken a Terror Háza Múzeumban.
Raoul Wallenberg kiállítás nyílik a Terror Háza Múzeumban
   2004. január 16.Népszabadság   
Raoul Wallenberg embermentõ tevékenységének emléket állító idõszaki kiállítás nyílik ma délután öt órakor a Terror Háza múzeumban (VI., Andrássy út 60.). Díszvendég Nina Lagergren, a svéd diplomata húga.
Híradó
   2004. január 16.Magyar ATV   
- Mv.: A magyarországi Holocaust 60. évfordulóján Raoul Wallenbergre emlékeztek a Terror Háza nevû múzeumban. A svéd diplomata a nyilas terror idején több ezer magyar zsidót mentett meg a biztos haláltól. Wallenberget a szovjet katonai felderítés hurcolta el Budapestrõl, és minden bizonnyal 1947-ben halt meg Moszkvában a KGB börtönében.
Wallenberg-emlékkiállítás a Terror Háza Múzeumban
   2004. január 16.gondola.hu   
Raoul Wallenberg svéd diplomata embermentõ tevékenységét bemutató emlékkiállítás nyílt pénteken Budapesten, a Terror Háza Múzeumban. Az Ember az embertelenségben címû tárlat megnyitóján díszvendégként jelen volt Nina Lagergren, Raoul Wallenberg húga.
Wallenberg-emlékkiállítás a Terror Házában
   2004. január 16.index.hu   
Raoul Wallenberg svéd diplomata embermentõ tevékenységét bemutató emlékkiállítás nyílt pénteken Budapesten, a Terror Háza Múzeumban. Az Ember az embertelenségben címû tárlat megnyitóján díszvendégként jelen volt Nina Lagergren, Raoul Wallenberg húga. Ami a II. világháború alatt az európai zsidósággal, és 1944 vészterhes hónapjaiban a magyar zsidókkal megtörtént, arra nincs mentség, és nincs magyarázat - fogalmazott Schmidt Mária, a múzeum fõigazgatója a megnyitón.
Wallenberg-emlékkiállítás nyílt a Terror Házában
   2004. január 16.Magyar Nemzet Online   
Raoul Wallenberg svéd diplomata embermentõ tevékenységét bemutató emlékkiállítás nyílt pénteken Budapesten, a Terror Háza Múzeumban. Az Ember az embertelenségben címû tárlat megnyitóján díszvendégként jelen volt Nina Lagergren, Raoul Wallenberg húga - adta hírül az index.hu.
Wallenberg emlékkiállítás a Terror Házában
   2004. január 16.Hír TV   
Raoul Wallenberg svéd diplomata embermento tevékenységét bemutató emlékkiállítás nyílt pénteken Budapesten, a Terror Háza Múzeumban. Az április végéig nyitva tartó bemutató elso fejezete annak az egész éves programsorozatnak, amellyel a Terror Háza Múzeum a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából az elpusztított zsidó honfitársakra kíván emlékezni és emlékeztetni, Magyar tragédia - 1944 címmel.
Schmidt Mária az Info Rádió mûsorában
   2004. január 16.Info Rádio   
Mv.: - Nina Lagergren, Raul Wallenberg húga lesz a díszvendége a Terror Háza Múzeum Raul Wallenberg embermentõ tevékenységének emléket állító kiállításának mai, tizenhét órakor kezdõdõ megnyitóján. A kiállításról Sárközi Lóránt kérdezte a Terror Háza Múzeum fõigazgatóját, Dr. Schmidt Máriát.
Kiállítás a Wallenberg-évfordulón
   2004. január 16.Népszava Online   
A Terror Háza Múzeum a magyar holokauszt 60. évfordulója emlékére rendezett programsorozatának elsõ eseményeként Raul Wallenbergrõl nyílik ma kiállítás. Az áprilisig nyitvatartó installáció eredeti tárgyakkal, dokumentumfilmekkel emlékezik meg a tragikus sorsú svéd diplomatáról. A zsidók ezreit megmentõ Wallenberget 59 éve, a mai napon hurcolták el a szovjetek, hogy örökre eltûnjön Sztálin terrorgépezetében. A kiállítás Nina Lagergren, Raoul Wallenberg húga, illetve Bengt Lundborg, a svéd királyság nagykövete segítségével jött létre. Szakmai támogatást nyújtott a Hadtörténeti Múzeum, és Magyar Nemzeti Múzeum is.
Raoul Wallenbergre emlékeztek Budapesten
   2004. január 16.MTV   
Itthon Raoul Wallenberg emlékkiállítás nyílt a Terror Házában. A múzeum a magyar holokauszt 60. évfordulóján egész éves rendezvénysorozatot szervez az Ember az embertelenségben címû Wallenberg tárlat az elsõ a sorban. A svéd diplomata 1944-ben zsidók ezreit mentette meg a biztos haláltól. Raoul Wallenberg 1945. január 17-én Budapestrõl Debrecenbe indult. Ekkor látták utoljára. Sorsáról azóta sem tudni biztosat. A megnyitó díszvendége volt a diplomata húga, Nina Lagergen.
Wallenberg-emlékkiállítás a Terror Házában
   2004. január 16.Népszabadság   
Raoul Wallenberg svéd diplomata embermentõ tevékenységét bemutató emlékkiállítás nyílt pénteken Budapesten, a Terror Háza Múzeumban. Az Ember az embertelenségben címû tárlat megnyitóján díszvendégként jelen volt Nina Lagergren, Raoul Wallenberg húga.
Raoul Wallenbergre emlékeztek Budapesten
   2004. január 16.MTV online   
Megemlékezést tartott a Raoul Wallenberg Egyesület a II. világháború idején magyar zsidó polgárok ezreit megmentõ svéd diplomata elhurcolásának 59. évfordulója alkalmából XIII. kerületi emléktáblájánál. "Wallenberg neve mementó, emlékezés a gyilkos diktatúrákra, az önkényre, de egyben fogalom is, jelkép az önfeláldozás, a szolidaritás, a humanizmus jelképe. (...) Wallenberg neve most is arra figyelmeztet bennünket, hogy minden idõben, minden körülménytõl függetlenül embernek kell maradni" - mondta Lamperth Mónika belügyminiszter.
Wallenberg emlékkiállítás a Terror Házában
   2004. január 16.Hír TV Online   
Raoul Wallenberg svéd diplomata embermentõ tevékenységét bemutató emlékkiállítás nyílt pénteken Budapesten, a Terror Háza Múzeumban. Az április végéig nyitva tartó bemutató elsõ fejezete annak az egész éves programsorozatnak, amellyel a Terror Háza Múzeum a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából az elpusztított zsidó honfitársakra kíván emlékezni és emlékeztetni, Magyar tragédia - 1944 címmel.
Ingyenvonatok
   2004. január 15.Mai Nap   
Továbbra is díjmentesen utazhatnak a MÁV vonalhálózatán a diákcsoportok. A vasúti utazási kedvezmény 2004. december 31-ig vehetõ igénybe. Az Országház és a budai Millenáris Park, valamint a Terror Háza Múzeum és az országos múzeumok látogatása alkalmából továbbra is élhetnek ezzel az utazási kedvezménnyel az együtt utazó diákcsoportok. Csak az iskola igényelheti, egy bejelentõ nyomtatvány kitöltésével. A kiállított nyomtatványt legalább 72 órával a tervezett utazás elõtt kell leadni á vasútállomás pénztárában. A díjmentes vasúti utazási okmányt visszautazás elõtt a múzeumban le kell bélyegeztetni, mert csak akkor érvényes. Bõvebb felvilágosítást a MÁV-jegyirodákban vagy a vasútállomásokon kaphatnak.
"Hét szervezet tiltakozása"
   2004. január 14.MTI   
Alulírottak, mint a Terror Háza Múzeum céljával és kiállítási anyagával kezdettõl egyetértõ szervezetek vezetõi, tiltakozunk az intézmény pénzügyi megfojtása ellen. Igen messze hangzó üzenete lenne a múzeum ilyen kivégzésének, éppen az Unió küszöbén.
A rosszra játszik
   2004. január 14.Népszava   
Ezeken a hasábokon tegnap már megjegyeztem, hogy: ,.A polgári körök - természetesen — provokációnak tartják a zászlóégetõket. Igen ám, csakhogy egy tüntetés bejelentett szervezõje jogilag és erkölcsileg egyaránt felelõs az általa szervezett tüntetésen történtekért."Ám Áder János, a Fidesz frakcióvezetõje mindannyiunkat továbbgondolkodásra sarkallt hétfõn a Magyar Televízió Este címû adásában, amikor kifejtette, hogy: „Az ellenzéknek és a polgári köröknek nem lehet közük a zászlóégetéshez, mivel az provokáció volt." Majd hozzáfûzte: „El kell gondolkodni azon, hogy kinek állt érdekében ez a cselekmény, ki kovácsolhat belõle politikai tõkét."
Lenin, Kádár, vörös csillag - Komló
   2004. január 14.Dunántúli Napló online   
A Munkáspárt komlói szervezetének irodájában nyílt meg az a munkásmozgalom és a város múltját bemutató kiállítás, amellyel a helyi szervezet a párt megalakulásának 14. évfordulóját ünnepli. Szimpátia és ellenszenv övezi a tárlatot.
Imázsjavításra készül az SZDSZ
   2004. január 13.Magyar Hírlap   
Budapest imázsának javítására készül a fõvárosi SZDSZ. Bõhm András frakcióvezetõ bejelentette: nemcsak reklámokra, hanem konkrét lépésekre készülnek, nem titkolva, hogy az intézkedésekkel az SZDSZ budapesti meggyengülését akarják megelõzni.
Fõvárosi SZDSZ: 2004 a kiegyenesedés éve Budapest életében
   2004. január 12.MTI   
Budapest életében a 2004-es esztendõt a kiegyenesedés éveként jellemezte a Fõvárosi Közgyûlés SZDSZ-frakciójának vezetõje csütörtöki tájékoztatóján. Bõhm András elmondta, az évtizedes tapasztalatokat felhalmozó liberális várospolitika erõfeszítéseinek eredményeként idén a dolgok a helyükre kerülnek a fõvárosban. Kijelentette: "2004 a kiegyenesedés éve lesz Budapest életében".
A történelem ura
   2004. január 12.Erdélyi Közéleti Krónika   
Márton Áron-emlékkiállítás Szentgyörgyön

Idõszakos tárlattal köszöntötte az új évet a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, ahol a hét végén nyitották meg a Márton Áron püspök életét bemutató vándorkiállítást. A jelenlévõk hatalmas, a püspök életének néhány pillanatát megörökítõ – mécsesek által megvilágított fényképeket felsorakoztató – feszület tövében tisztelegtek Márton Áron emléke elõtt. Szabó Lajos kanonok-plébános, akinek Márton Áron tanára, felszentelõ püspöke, majd tizenegy évig fõpapja volt, beszédében hangsúlyozta: a történelem ura nem az ember, hanem az Isten – hiszen tizenöt évvel ezelõtt remélni sem mertük, hogy egy ilyen kiállításon részt vehetünk.
Átpolitizált magyar mindennapok
   2004. január 2.Magyar Hírlap   
A budapesti Parlament épülete díszíti a párizsi L’Express év végi kettõs számának címlapját. A francia hírmagazin A visszatért varázs címmel 48 oldalt Közép-Európának - Ausztriának, Magyarországnak és Csehországnak - szentel, ebbõl is huszonkettõt Budapestnek.A riporterek kétségtelenül minél teljesebb és színesebb képet igyekeznek festeni fõvárosunkról.
A tragédia neve: holodomor
   2004. január 2.Heti Válasz   
Hétmillió áldozata volt az ukrajnai népirtásnak

A Szovjetunió felbomlása után Magyarország szomszédja lett a nagy lélekszámú és nagy területû, soknemzetiségû, független Ukrajna. Ennek az országnak a múltjáról keveset tudunk, annak ellenére, hogy az I. és a II. világháborúban több százezer honfitársunk esett el a földjén, s az ottani kataklizmák hatása nálunk is érzõdött. Tragédiák következtek egymás után, melyek közül a zsidókat sújtó pogromhullámokat, majd a holokausztot viszonylag jobban ismerjük. Kevesebbet tudunk viszont az ukránok millióit elpusztító éhínségekrõl, arról pedig szinte semmit sem, milyen összefüggés áll fenn a különbözõ népirtások között, és hogyan hatott egyik a másikra.
A „kommunizmus” és a fasizmus azonosítása - avagy a történelemhamisítás anatómiája
   2003. december 20.Magyar Hírlap   
I. A történelem meghamisítása a mindennapok természetes, megszokott részévé vált. A hamisítást mint tudatos manipulációt azonban el kell különítenünk a strukturálisan téves eszméktõl és elemzésektõl. Ez utóbbiak ugyan gyakran felhasználják -olykor akaratlanul is - a tények tudatosan meghamisított beállítását, mégis szándékaikat tekintve a valóság õszinte feltárása is céljuk lehet.
Schmidt Mária a Magyar ATV-ben
   2003. december 19.Magyar ATV   
Itt van velünk tehát Böhm András, a Szabad Demokraták Szövetségének politikusa. Jó estét kívánok képviselõ úr!

Böhm András, országgyûlési képviselõ, SZDSZ: - Jó estét kívánok!

Mv.: - Kezdjük a költségvetéssel, és kezdjük azzal, ami megelõlegezi majd a következõ vendéget is. Szóval érdemes-e nagyvonalúnak lenni. Most úgy tûnik, hogy nagyvonalúak voltak, hát nem tudom, Schmidt Mária politikai ellenfél?

B. A.: - Biztos, hogy az, de...

Mv.: - De õ nem politikus.
Oroszország Márai szemével
   2003. december 14.Kossuth Rádió - Gondolat -Jel   
Talált album egy hajdan volt birodalmi ország életébõl. Képek abból a kórból amikor már nem volt a sötét cári Oroszország és még nem volt egészen a még sötétebb gonosz birodalma a Szovjetúnió.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | aktuális


 
múzeum | interaktív | bolt | hírek | állandó kiállítás | mozi | időszaki kiállítás | fotógaléria