magyar magyar english english
nyitólap  vissza
rólunk
másokról
nekünk írták
hírek, események

Népirtás Ukrajnában
   2003. december 14.Vasárnapi újság    
Golodomor. Vajon hányan ismerik ma ezt a kifejezést? Pedig egy szörnyûséges népirtást jelent, az ukrajnai nép tragédiáját. 1932-33-ban a Szovjetúnió eme tagországában genocídium folyt. Joszib Piszarjonovics Sztálin az ukrán népet éhhalállal tizedelte meg. Az édesanyák nem egy esetben gyermekeiket áldozták fel, hogy húsukat élõ testvéreikkel etessék meg. De elfogytak a fákról a levelek, a földbõl a vakondokok. Nagy árat kértek a döglött lovak és a kutyák húsáért is. A járdákon sorjáztak a hullák. Hetven éve így festett Ukrajna, és ötszáz nap alatt hét millió ember pusztult el, köztük három millió gyermek. A Terror Háza Múzeum idõszakos kiállítással emlékezik az áldozatokra. Az elmúlt hét elején pedig nagyszabású nemzetközi történész konferenciának adott otthont az intézmény. Kristály Lehel interjúja.
Helyreigazítás
   2003. december 13.Népszabadság   
Lapunk 2003. május 31-i számában A múlt köde címû cikkben valótlanul állítottuk, hogy Schmidt Mária a Népszava 1999. május 15-i cikkében hallgatólagosan elismerte volna, hogy õ intézte volna el az 56-os Intézet és a Politikatörténeti Intézet állami támogatásának szinte teljes megszüntetését és átcsoportosítását az általa vezetett XX. Század Intézethez.
Schmidt Mária a Klub Rádió mûsorában
   2003. december 12.Klub Rádió - Megbeszéljük   
Mûsorvezetõ: - A telefonnál Schmidt Mária, a Terror Háza fõigazgatója. Jó napot kívánok!

Schmidt Mária, a Terror Háza fõigazgatója: - Jó napot kívánok!

Mv.: - Hálás lehet a kormánynak, mert megvan a pénz is, de még hírverés is volt itt a múzeumnak. Mit szól ehhez?

Schmidt Mária: - Hát, örülök, hogy nem vonták meg a költségvetési támogatást és örülök, hogy a Terror Háza Múzeum végre kikerül ebbõl a politikai adok-kapokból.
Holodomor - a cinkosság hatalma
   2003. december 11.Magyar Nemzet   
A nagy ukrajnai éhínség eltitkolásában a nyugati demokráciáknak is súlyos a felelõssége

A gyerekek hetven százaléka meghalt

A Terror Háza Múzeum december 9-én nemzetközi konferenciát tartott az 1932-33. évi ukrajnai nagy éhínség, a holodomor hetvenedik évfordulóján. A holodomor kifejezés nem a természeti csapás okozta éhínséget jelenti. A tömeges gyilkosság minél olcsóbban és hatékonyabban végrehajtható módjáról, a nemzeti tudat eltiprásáról, egy nép genetikai megtörésérõl, az etnikai térkép átrajzolásáról szól.
Éhínségek Ukrajnában
   2003. december 11.Népszabadság   
Kiállítás és konferencia a Terror Házában

Hétfõn idõszaki kiállítás nyílt meg, kedden pedig történészkonferenciát rendeztek a Terror Háza Múzeumban az 1932-1933-as ukrajnai éhínségre emlékezve. A kiállítás három, a szovjet korszak idején Ukrajnában zajlott éhínségre emlékeztet. Az 1921-22-esre, amelynek során másfél millió ember pusztult el, az 1932-33-asra, amelynek hétmillió - közöttük hárommillió gyermek - áldozata volt, és az 1946-47-esre, amelyben 800 ezer ember halt éhen.
Eszmék, köztársaságok
   2003. december 11.Magyar Nemzet   
2002-ben nemcsak egy választás dõlt el, hanem egy gondolkodásmód, egy világnézet is közvetett támogatást kapott

Magyarország 1989. október 23. óta államformáját tekintve köztársaság. Egészen a legutóbbi idõkig ezzel a témával alig foglalkozott bárki is. Medgyessy Péter elsõ évértékelõ beszédében azonban a köztársaság eszméje politikai szándékok eszmei vezérfonalává vált, s ezzel hirtelenjében a köztársaság eszméje, vagy más szóval a republikanizmus egyre gyakoribb baloldali hivatkozási pont lett.
Maratoni szavazás a büdzsérõl
   2003. december 10.Magyar Nemzet   
Állami kézben maradhat a Szerencsejáték Rt. - Megmenekült a Terror Háza

Gyakorlatilag minden ellenzéki módosító indítványt elutasított a kormánytöbbség tegnap a költségvetés fejezeteken belüli átcsoportosításairól szóló maratoni szavazáson. Egy azonos tartalmú fideszes, MSZP-s és MDF-es javaslatot fogadtak el, amely a Szerencsejáték Rt.-t állami tulajdonban tartja. Sel-meczi Gabriella (Fidesz) napirend elõtt az egészségügyi tárca által kidolgozott kérdõív kapcsán úgy fogalmazott: létrejött a gondolatrendõrség.
Pénzénél van a Terror Háza
   2003. december 10.Népszava   
Elült a Terror Háza (TH) múzeum körüli politikai „harci zaj", miután a parlament egyetlen fillérrel sem kurtította meg az intézmény 2004 re tervezett 313,5 millió forintos állami támogatását. Holott eredetileg három kormánypárti javaslat 290 millió forinttal csök kentette volna a TH-nak szánt állami pénzt.
A nap embere
   2003. december 10.Népszava   
Nem kurtította meg a Terror Háza Múzeum költségvetését a T. Ház. Így a Schmidt Mária által vezetett intézmény kasszájába jövõre 313,5 millió forint költségvetési támogatás, illetve mintegy 130 millió forint jegyárbevétel folyik be.
Lendvai Ildikó a Terror Háza költségvetésérõl
   2003. december 9.ATV   
(...)

Mv.: - Mi lett a Terror házával, azt nem...

L. I.: - Nem vettünk el tõle pénzt. Komoly vita elõzte meg a frakcióban, ezt is meg kell mondanom. Végül úgy döntöttünk, hogy ugyan kicsit túl van finanszírozva a többi múzeumhoz vagy hasonló intézményhez képest a Terror háza, de hogy mondjam csak, jobb oldali emberek kultikus helyévé vált, ez majdnem olyan, mint az egyházi költségvetéshez hozzányúlni. Nem ér annyit a dolog.
Éhínség Ukrajnában
   2003. december 9.Info Rádió   
Ignáth Márk: - Az 1932-33 évi nagy ukrajnai éhínség 70. évfordulója alkalmából idõszaki kiállítás nyílt a Terror Háza múzeumban. A kiállításról Sárközy Lóránt kérdezte Tatjana Jaroszlavat az Ukrán Országos Önkormányzat elnökét.
Idõszki kiállítás a Terror Házában
   2003. december 9.Magyar Hírlap   
Idõszaki kiállítás nyílt tegnap a Terror Háza Múzeumban az 1932-33. évi nagy ukrajnai éhínség 70. évfordulója alkalmából.
Népirtás Ukrajnában
   2003. december 8.MTV online   
Évtizedeken át nem tudhatta az igazat a világ 7 millió ember, köztük 3 millió gyerek haláláról. Nem tudhattuk, hogy a sztálini idõk borzalmas ukrajnai éhínsége moszkvai forgatókönyv szerint zajlott. 70 évvel ezelõtt nem éhínség, hanem népirtás zajlott Ukrajnában.
Eörsi Mátyás a múzeum költségvetési támogatásáról
   2003. december 1.ATV   
Végülis úgy tûnik, hogy a négy párti megállapodás helyett három párti megállapodás született az európai parlamenti választásoknak a külképviseleteken való szavazásra vonatkozó részérõl, mert, hogy az SZDSZ nem ért egyet azzal, amivel a három párt megegyezett. Mirõl is van szó?
Két szobor, ha megindul
   2003. december 1.Népszabadság   
Nemzeti összefogással elkergetné talapzatáról a Kelet felõl érkezõ felszabadítókat üdvözlõ Gellért-hegyi Szabadság-szobrot a Fidesz. Helyére az ötvenhatos forradalom ötvenedik évfordulójára méltó emlékmûvet állítanának. Még egyet. Mert a miniszterelnök október 23-a elõtti beszédében bejelentette már ezt a szobortervet, csak a Gellért-hegyi diszkvalifikáció nélkül.
Schmidt Mária a Nap-Keltében
   2003. december 1.Nap-Kelte   
Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum fõigazgatója van itt, jó reggelt kívánok, és Körmendy Zsuzsanna irodalomtörténész abból az alkalomból, hogy õ szerkesztett egy könyvet, amit itt lapozgatok, Oroszország Márai Sándor szemével. Nagyon szép album. Ugye azt tudjuk, hogy Márai, és hát nem, ezt ketten szerkesztették össze a fotókat, Tormándy Lászlóval, Márai, õnekik volt egy albumuk, ami megjelent Berlinben, még a nácizmus hatalomra jutása elõtt közvetlenül ugye.
Oroszország magyar írószemmel
   2003. november 29.Magyar Nemzet   
A nyugati szalonkommunisták az Intourist propagandagépezetének szövegeit szajkózták

Megbízható lapokban olvastam a jelentést, hogy a közelgõ orosz választások egyik legnagyobb nehézsége a papírhiány. (...) Ágyú és repülõgép van Oroszországban; papír nincs. 1937 októberében írja ezeket a sorokat Marái Sandára Pesti Hírlap hasábjain. Innen a nagy világégésen, s a magyarországi kommunista hatalomátvételen.
A múlt köde
   2003. november 29.Népszabadság Online   
A kormány beterjesztette az Országgyûlés elé a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl (a PSZÁF-ról) szóló törvény tervezetét. A tervezet szerint a három önálló felügyelet összevonásával létrehozott szuperfelügyelet elnökét a pénzügyminiszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és le is válthatja bármikor, ha a kormány úgy véli, hogy nem látja el megfelelõen a feladatát. Addig a felügyeletek vezetõit csak a jegybank elnökének egyetértésével lehetett kinevezni és felmenteni. Ma sem lehetne megszabadulni Szász Károlytól Járai jegybankelnök hozzájárulása nélkül, ha Járai pénzügyminiszter nem igyekszik a felügyeletet olyan szorosan a kormány alá rendelni.
A beszédképtelenség következményeirõl I.
   2003. november 28.Élet és Irodalom   
Heteken át menekültem a feladat elõl. Tologattam, halogattam azt a pillanatot, amikor végre a klaviatúra elé ülve leírom: építészetkritikusként mit is gondolok a Páva utcában jövõ év tavasszal átadandó Holocaust Múzeum és Dokumentációs Központ épületérõl, építészeti programjáról. Munkakerülésre indokom volt számtalan.
Az 1956-os Intézet nem kéri a Terror Háza pénzét
   2003. november 28.Népszabadság   
Az 1956-os Intézet igazgatója annak a költségvetési módosító indítványnak a visszavonását kéri, amely a Terror Háza támogatásából 40 millió forintot csoportosítana át az intézet közalapítványához. Errõl Rainer M. János levélben értesítette a javaslatot benyújtó SZDSZ-es Mécs Imrét és MSZP-s Donáth Lászlót.
Költségvetési kiszorítósdi
   2003. november 28.Heti Válasz   
A Terror Házához hasonlóan a megszûnés határára kerülhet több, jobboldali vonzáskörû közalapítvány és tudományos mûhely. A jövõ évi költségvetés tervezete és a módosító javaslatok azt tükrözik, hogy a központi forrásból nem társadalmi értékük szerint részesednek a korábbi kormány által létrehozott közalapítványok.
A megtorlás logikája
   2003. november 28.Heti Válasz   
Nicolas Werth a sztálini terror áldozatairól

Joszif Visszarionovics Sztálin halálának ötvenedik évfordulóján nemzetközi konferenciát rendeztek a Terror Házában. Az elõadók között volt Nicolas Werth, A kommunizmus fekete könyve egyik szerzõje, aki a sztálini terrorral foglalkozó részt írta. A professzor a Tudományos Kutatások Nemzeti Központjának (CNRS) munkatársa. Az intézetet többek között a XX. századi történelem tanulmányozására hozták létre.
Emlékkiállítás az ukrajnai éghínségrõl
   2003. november 28.Duna TV   
Az 1932-33-as nagy ukrajnai éhínség 70. évfordulója alkalmából a Magyar Országgyûlés elsõként Euópában határozatban ismerte el a népirtás tényét és fejezte ki szolidaritását az áldozatok hozzátartozóinak. Jaroslava Hartyányi, az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke ezért köszönetet fejezte ki a magyar parlamentnek. A sztálinista rendszer idején 500 nap alatt csaknem 7 millió ukránt, köztük 3 millió gyermeket éheztettek halálra. December 8-án a szörnyû korszakról kiállítás nyílik a Terror Házában.
Az 1956-os Intézet nem igényli a Terror Házától átcsoportosítást
   2003. november 27.MTI   
Visszavonását kéri az 1956-os Intézet igazgatója annak a költségvetési módosító indítványnak, amely a Terror Háza támogatásából 40 millió forintot csoportosítana át az intézet közalapítványához - errõl Rainer M. János csütörtökön levélben értesítette a javaslatot benyújtó SZDSZ-es Mécs Imrét és MSZP-s Donáth Lászlót.Mécs Imre szabad demokrata országgyûlési képviselõ csütörtöki nyilatkozata szerint nem tartja szerencsésnek, hogy az 1956-os Intézet igazgatója nyilvánosságra hozta levelét.
Az 1956-os Intézet nem igényli a költségvetési átcsoportosítást
   2003. november 27.Index.hu   
Visszavonását kéri az 1956-os Intézet igazgatója annak a költségvetési módosító indítványnak, amely a Terror Háza támogatásából 40 millió forintot csoportosítana át az intézet közalapítványához - errõl Rainer M. János csütörtökön levélben értesítette a javaslatot benyújtó SZDSZ-es Mécs Imrét és MSZP-s Donáth Lászlót.
Schmidt Mária örül annak, hogy az 1956-os Intézet nem igényli a költségvetési átcsoportosítást a Terror Házától
   2003. november 27.MTI   
A Terror Háza Múzeum fõigazgatója örömmel értesült arról, hogy az 56-os Intézet igazgatója nem tart igényt arra a 40 millió forintra, amelyet intézménye számára kíván átcsoportosítani a Terror Háza Múzeum jövõ évre tervezett költségvetésébõl két kormánypárti képviselõ.
Orbán Viktor az Esti Krónikában
   2003. november 24.Kossuth Rádió   
Vass István Zoltán: - Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, jó estét kívánok miniszterelnök úr. Orbán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke, korábbi miniszterelnök: - Jó estét kívánok én is a kedves hallgatóknak.
A Magyar Ellenállók és Antuifasiszták Szövetségének közleménye
   2003. november 23.MTI   
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége támogatja Mécs Imre (SZDSZ) és Donáth László (MSZP) közös javaslatát, amely szerint a magyar Országgyûlés a Terror Háza múzeumnak szánt 313 milliós keretbõl az Orbán-kormány alatt ellehetetlenített ,56-os Intézet számára 40 millió forintot juttasson.
Sajtótájékoztató a Terror Házában
   2003. november 23.Duna TV   
Amennyiben az Országgyûlés megszavazza azt a kormánypárti képviselõktõl származó módosító javaslatot, amely 190 millió forinttal csökkentené a Terror Háza Múzeum költségvetését, akkor az intézmény teljesen ellehetetlenül, jelentette ki Schmidt Mária.
Szorult helyzetben a Terror Háza
   2003. november 22.Axel.hu   
A módosító indítványok a múzeum mûködését veszélyeztetik

Nem csitul a politikai vihar a Terror Háza körül. Egy év után ismét a költségvetési támogatás ad alapot a politikai pengeváltáshoz. Kormánypárti képviselõk ugyanis olyan mértékben csökkentenék az intézmény támogatását, amely a fõigazgató szerint ellehetetlenítené a múzeum mûködését.
Schmidt Mária és Mécs Imre beszélgetése
   2003. november 21.MTV   
Furcsán hangzik, pedig igaz, Magyarországon nemcsak jobb vagy baloldali közalapítványok, hanem jobb vagy baloldali közgyûjtemények is vannak. Talán ez magyarázza, hogy más-más célra ugyan, de a Terror Háza Múzeumtól vonna el pénzt több kormánypárti politikus is. Az intézmény arra számított, hogy jövõre 330 millióból gazdálkodhat. A minisztérium 313-at ajánlott. Ebbõl vennének el még 190 milliót a javalatok szerint. Ésszerû forráselosztás vagy kicsinyes politikai bosszú? Errõl beszélgetünk mindjárt, a film után.
Sztálinra emlékezve
   2003. november 21.Brassói Lapok   
Ötven éve múlt, hogy meghalt a Szovjetunió nagy vezére, Joszif Visszarionovics Sztálin. Ennek kapcsán rendeznek a napokban nemzetközi történészkonferenciát Budapesten. „A Sztálin-kutatásban komoly lemaradások vannak, hiányoznak a nagy ívû elemzések a szovjet diktátorról és koráról, valamint nincs még kellõen tisztázva a szoros kapcsolat a Lenin és a Sztálin nevével fémjelzett rendszerek között” – mondta Schmidt Mária , a Terror Háza Múzeum fõigazgatója a Joszif Sztálin – ötven év távlatából címmel rendezett nemzetközi konferencián.
Százzal több millió a Terror Házának
   2003. november 21.Népszava   
Visszavonja a Terror Háza költségvetésének terhére benyújtott módosító javaslatát Kárpáti Zsuzsa - erõsítette meg lapunk információit a szocialista képviselõ. Kárpáti a fogyatékkal élõk szervezeteinek a Terror Házától csoportosított volna át 100 millió forintot, de a szerdai kormányülésen a számára fontos célok 120-150 millió forintos támogatásáról döntöttek.
Nem éri kár a Terror Házát
   2003. november 21.Népszabadság   
Visszavonja a Terror Háza költségvetésének terhére benyújtott módosító javaslatát Kárpáti Zsuzsa szocialista képviselõ, aki eredetileg a fogyatékkal élõk szervezeteinek szeretett volna átcsoportosíttatni pénzt a költségvetésben. Az MTI-nek tegnap úgy nyilatkozott: azért döntött így, mert a szerdai kormányülésen sikerült forrást találni a fogyatékkal élõk szervezeteinek mintegy 120-150 millió forintos támogatására, így -tette hozzá - nem éri semmiféle kár a Terror Házát. „Az a viharkeltés és az a cirkusz, amit minden évben Schmidt Mária eljátszik a Terror Háza mûködési költségvetésével kapcsolatban, egy kicsit már unalmas -mondta a képviselõ.
Schmidt: 290 milliót elvonnak a Terror Háza 315 milliós támo
   2003. november 21.Index.hu   
A jövõ évi költségvetés tervezetéhez benyújtott kormánypárti módosító indítványok a jelentõs mértékû elvonások révén lehetetlen helyzetbe hozhatják a Terror Háza Múzeum mûködését - közölte Schmidt Mária fõigazgató az intézményben tartott sajtótájékoztatón, pénteken. A benyújtott módosító indítványok szerint 290 milliót forintot vonnának el a múzeum 2004-re tervezett 313,5 milliós támogatásából - mondta. A pénzügyi átcsoportosítást beterjesztõk azzal érveltek, hogy indokolatlanul magas támogatásban részesül a Terror Háza Múzeum, az összeg az országos múzeumok éves támogatásával összehasonlítva aránytalanul magas - tájékoztatta a sajtót az intézmény vezetõje.
Sajtótájékoztató a Terror Házában
   2003. november 21.MTV   
Schmidt Mária igazgató szerint lehetetlen helyzetbe hozza a Terror Házát, ha a parlament elfogadja a múzeum költségvetésére vonatkozó képviselõi indítványokat. A központi büdzséhez benyújtott két kormánypárti javaslat összesen százkilencven millió forintot csoportosítana át az 56-os Intézetnek, és a Fesztiválzenekarnak. A kulturális bizottság szabad demokrata elnöke szerint a maradék pénz is elegendõ egy modern múzeum fenntartására. Schmidt Mária azt mondta, hogy amennyiben a Terror Háza nem kap elegendõ támogatást, a nemzetközi kuratóriumhoz fordul.
Ismét veszélyben a Terror Háza
   2003. november 21.MNO   
Úgy érzem, a magyar kormány szavahihetõsége a tét, s hogy Hiller István széke forog veszélyben; a miniszter ugyanis több alkalommal ígéretet tett arra, hogy nem kerül veszélybe a Terror Háza Múzeum mûködése – jelentette ki Schmidt Mária, aki újságírói kérdésekre válaszolva elmondta: ha az Országgyûlés a jövõ héten sorra kerülõ szavazáson elfogadja a kormánypárti képviselõk indítványait, ellehetetlenül az intézmény mûködése.
Lehetetlen helyzetbe kerülhet a Terror Háza
   2003. november 21.Uno.hu   
Ellehetetlenülhet a Terror Háza Múzeum, ha a parlament megszavazza azon kormánypárti módosító indítványokat, amelyek nagymértékben csökkentenék az intézmény költségvetési keretét - közölte a múzeum fõigazgatója.
Ellehetetlenül a Terror Háza mûködése?
   2003. november 21.Gondola   
A jövõ évi költségvetés tervezetéhez benyújtott kormánypárti módosító indítványok a jelentõs mértékû elvonások révén lehetetlen helyzetbe hozhatják a Terror Háza Múzeum mûködését.
A Fidesz miatt veszélyben a Terror Háza
   2003. november 20.Népszava   
Ha a Terror Háza nem kap költségvetési támogatást, akkor az szerintem legalábbis, a Fidesz hibája. Az alábbiakban felvázolom: mién gondolom így.
Ami rajtunk múlik
   2003. november 19.Népszabadság   
Kõbányai János (A hazugság helye, november 4.) nem tartja helyesnek, hogy a magyar holokausztmúzeumot egy korábbi zsinagóga helyreállított épületében helyezik el, mert szerinte „egy zsinagógába betuszkolni az emlékezés helyét - ez az emlék gettóba zártságának a meghosszabbítása".
Bezárhat a Terror Háza
   2003. november 18.Klub Rádió   
Bolgár György és a hallgatók mûsora. A mûsor telefonszámai: 387-8452 és 387-8453. Bolgár György: - Réz B. Gábor a stúdióban internetes vélemények. Réz B. Gábor: - Pártállami csökevény írta a Terror Házával kapcsolatban. A múzeum közintézmény, nem Schmidt Mária és társai magánvállalkozása. Ha õ úgy gondolja hogy ennyi pénz nem elegendõ, lehet menni más forrásokat gyûjteni, szponzorokat keresni miegymás, csak ami egy ilyen közpénzen eltartott intézmény közpénzen fizetett fõigazgatójától elvárható.
Mi újság? - Schmidt Mária
   2003. november 18.Mai Nap   
Várhatóan a jövõ héten dönt a parlament a Terror Háza 2004-cs költségvetésérõl. A módosító indítványok szerint 290 millió forintot vonnának el a tervezett 313,5 milliós támogatásából.- Ön mint az intézmény fõigazgatója mire számít?- Már nem számítok semmire, csak reménykedem.- A 313,5 milliós keret mire lenne elég?- Az alapvetõ mûködési költségeket fedezi. Sok közgyûjtemény ennél lényegesen többet kap. Az állam 13 múzeumot támogat, mi ezzel az õsz-szeggel csak a tizedikek vagyunk a sorban.- Milyen következményekkel járna, ha be kellene zárni a Terror Házát?- Akkor az épület nem csak a kommunizmus és a nyilas korszak áldozatainak állítana emléket, hanem jelképezné a Medgyessy-kormány munkáját is.
Bezárhat a Terror Háza - Kormánypárti ostrom
   2003. november 18.Hír TV   
Bezárhat a Terror Háza Múzeum, ha a Parlament elfogadja az intézmény költségvetését csökkentõ kormánypárti indítványokat. A költségvetés tervezete szerint jövõre 313 millió forintból gazdálkodhat a múzeum. A módosító javaslatok viszont az állami támogatást kevesebb mint 20 millió forintra olvasztanák. Ha a parlament elfogadja a tervezetet, a Terror Háza mûködésképtelenné válik.
Vészharangot kongat a Terror Háza
   2003. november 18.Népszava   
Ismét fellángoltak a viták a Terror Háza Múzeum állami támogatásáról. Ha az elõirányzott 313 millió forintos állami támogatással kapcsolatos kormánypárti módosító indítványokat a parlament elfogadja, a múzeum mindössze 23 millió forint állami támogatást kap. De éves költségvetése saját bevételeivel együtt még így is 150 millió forint fölött lenne.
Bezárással fenyeget a Terror Háza vezetõje
   2003. november 17.Origo.hu   
Amennyiben a parlament elfogadja a Terror Háza költségvetésére vonatkozó kormánypárti módosító indítványokat, akkor a múzeum becsukja kapuit - jelentette ki Schmidt Mária fõigazgató egy reggeli rádióinterjújában. Az intézmény felélte a tartalékait, mivel még ahhoz a 100 millió forinthoz sem jutott hozzá, amelyet Medgyessy Péter ígért tavaly év végén - mondta a Terror Háza sajtófõnöke. Kormánypárti politikusok az aránytalanul nagy támogatásra hivatkozva kurtítanák meg a Terror Háza appanázsát.
Bezárhat a Terror Háza Múzeum
   2003. november 17.Info Rádio   
Mv.: - A Terror Háza fõigazgatója szerint ha a múzeumtól megvonják a kért támogatás jelentõs részét, akkor be kell zárni az intézményt. Schmidt Mária azután beszélt errõl az Info Rádió Aréna címû mûsorában, hogy az Országgyûlésben most zajló költségvetési vitához több olyan módosító indítvány érkezett, amely a Terror Háza által kért összeg egy részét elvenné az intézménytõl. A fõigazgató szerint politikai okok állnak a pénzmegvonási szándékok mögött. Schmidt Mária emlékeztetett arra: a múzeum gazdálkodását elemzõ eddigi vizsgálatok mindegyike alátámasztotta, hogy nincs túlköltekezés az intézménynél. A Terror Háza Múzeum 313 millió forintot kért a költségvetéstõl a jövõ évi mûködéséhez.
Kettõs mérce nélkül Sztálinról
   2003. november 15.Magyar Nemzet   
Joszif Sztálin - ötven év távlatából címmel rendeztek egész napos nemzetközi konferenciát csütörtökön a Terror Háza Múzeumban. A tanácskozást elsõsorban az tette szükségessé - és sajnálatos módon kuriózummá a történettudomány mai diskurzusában -, hogy napjainkig mûködik a kettõs mérce, amely tabuként kezeli a baloldali diktatúrák rémtetteinek teljes feltárását. A konferencia másik apropóját - mint Hankiss Ágnes, a délelõtti elõadások levezetõ elnöke mondta - az adja, hogy „az utóbbi évben mintha ismét járná tájainkat a kommunizmus kísérlete".
Pártosan
   2003. november 15.HVG   
Módosító indítványok a költségvetéshez

Közel 1800 beadványról szóló vitát sikerült kevesebb mint öt óra alatt befejezni múlt szerdán a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságában. Az Országgyûlés tekintélyének eddigi mélypontjaként csomagban, a javaslattevõk párthoz való tartozása szerint szavaztak a képviselõk.
Kamarakiállítás a Terror Házában
   2003. november 15.Duna TV   
- Mv.: Az Orwell-centenárium alkalmából képzõmûvészeti, videoklip és esszépályázatának eredményét hirdette ki a budapesti Terror Háza Múzeum.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | aktuális


 
múzeum | interaktív | bolt | hírek | állandó kiállítás | mozi | időszaki kiállítás | fotógaléria