magyar magyar english english
nyitólap  vissza
rólunk
másokról
nekünk írták
hírek, események

Híradó
   2003. október 22.Duna TV   
Mv.: Október 23-án a kormány külön rendezvény keretében nem emlékezik meg az 56-os forradalomról. A kabibet, köztük a miniszterelnök holnap a Rákoskeresztúri éj Köztemetõben elõre meg nem határozott idõpontban magánemberként emlékezik meg. Gál J. Zoltán kormányszóvivõ tájékoztatása szerint a kormányfõ Söjtörön történt kifütyülésének figyelembe vételével döntött így a kormány.
Szûrös: a nemzet világraszóló tettet hajtott végre
   2003. október 22.MTV online   
A magyar nép és nemzet nagy, világraszóló tettet hajtott végre 1956-ban, és 1989-90-ben is feladata magaslatán állt - mondta Szûrös Mátyás a XX. Század Intézet konferenciáján Budapesten. "Azért van zavar ma Magyarországon az ünneplés körül október 23-án, mert elég sok a visszahúzó erõ itt-ott, és komoly pozíciókban vannak" - közölte az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott tanácskozáson a politikus.
Szûrös: Kétféle kisebbség uralkodik Magyarországon
   2003. október 22.MTI   
A magyar nép és nemzet nagy, világraszóló tettet hajtott végre 1956-ban, és 1989-90-ben is feladata magaslatán állt - mondta Szûrös Mátyás a XX. Század Intézet konferenciáján szerdán Budapesten.
Határok nélkül
   2003. október 22.Kossuth Rádió   
Mv.: - Márton Áron emlékkiállítás nyílt a csíki Székely Múzeumban. A dokumentumanyag azonos azzal, amit a Terror Háza Múzeumban láthatott a budapesti közönség. Hogy miként került a Székelyföldre ez a kiállítás, nagyon sok segítõ szándéknak köszönhetõ. Errõl készült Oláh Gál Elvíra beszélgetése.
Szûrös Mátyás az Info Rádióban
   2003. október 22.Info Rádió   
Az egykori ideiglenes köztársasági elnök szerint azért van zavar Magyarországon az október 23-iki ünneplés körül, mert komoly pozícióban is sok a visszahúzó erõ. Szûrös Mátyás XX. Század Intézet konferenciáján szólalt fel. Úgy véli, hogy a 47 évvel ezelõtt forradalom értékeit és szellemiségét nem sikerült teljességében átültetni a rendszerváltásba, illetve a mai magyar valóságba. Mint hozzáfûzte, a gyerekeket a nemzeti történelemre nem egyszerûen tanítani, hanem nevelni kell
Október 23. A szólás és emlékezés szabadságjoga
   2003. október 22.Euro Astra Online   
Egyre mára szaporodnak a hírek: megakadályoztak valakit beszéde elmondásában, letorkolltak, botrányba fojtottak sajtótájékoztatót. Letorkollták már Göncz Árpádot, Mécs Imrét, Medgyessy Pétert és másokat is. Valami baj van a tudattal, valami baj van egyesekkel.
Záp
   2003. október 21.Magyar Hírlap   
Repült a záptojás, bezárult az ünnep, meggyalázták a frissen meszelt szép szülõházat. Vasárnap a haza ügyeletes bölcsei is megnyilatkoztak. Csak egyvalakirõl nem esett szó: arról, akinek az emlékezetére az ünnepségek zajlanak. Vajon hány találomra megkérdezett átlag magyar tudna két közhelynél többet mondani Deákról?
Magyarországon vagyunk
   2003. október 21.Népszabadság   
Itt, ahol 1944. október 15-én a nyilas-keresztes párt a náci megszállók segítségével átvette a hatalmat, bevezette a nemzet történetének legszégyenletesebb terrorját, és beteljesítette zsidó magyarok és cigány magyarok holokausztját.
Konszenzus síppal és tojással
   2003. október 20.Népszabadság   
Magyarország miniszterelnöke, miközben kifütyülték és tojással dobálóztak, a nemzeti konszenzus szükségességérõl beszélt szombaton Söjtörön, a haza bölcsére emlékezve. Az ezt megelõzõ napon a volt miniszterelnök, Orbán Viktor Egerben, hívei ovációjától kísérve friss tapasztalatáról számolt be, mely szerint a megosztás, az uszítás, a megtévesztés és az ígérgetés erõi által közénk emelt falak lebonthatók, egyre alacsonyabbak, vékonyabbak, már-már átbeszélhetünk felettük.
Márton Áron emlékkiállítás
   2003. október 19.Vasárnapi Hírek   
Márton Áron-emlékkiállítás nyílt Egerben. Márton Áron (1896-1980) erdélyi püspök életét bemutató emlékkiállítás nyílt Egerben, a Keresztény If]úsági Klubban. Fotók, korabeli dokumentumok idézik fel életútját, tevékenységét. A kiállítás anyagát a budapesti Terror Háza Múzeum és a Segít a Város Alapítvány gyûjteményébõl válogatták.
Döbrentei Kornél kopjafa avató beszéde
   2003. október 19.Vasárnapi Újság   
Kopja, lándzsaszerû szúró fegyver és a kopjafa õsmagyar fejfa, mintegy jelképezi az éltetõ tradíciót, hogy még a halálunkból sem adjuk meg magunkat. Veszésünket, elpusztíttatásunkat támogató megtartó szövetségként ajánljuk fel az élõknek, hogy erõt meríthessenek tetterõs sorsunk felidézésébõl. A kopjafa fegyver, a feledés, a történelmi amnézia ellen.
Deákné és vászna
   2003. október 17.Népszabadság   
Nézem a televízió tudósítását, és szégyenkezem. Látom az elborult tekintetû urakat és hölgyeket, - a harmadik évezred polgárait - amint nemtelen eszközökkel belefojtják a szót a baloldal ifjú képviselõjébe a rádió elõtt. Ismerõs a kép, láthattunk már ilyet bármely október 23-án, vagy június 16-án a temetõben, vagy egyéb - baloldali -rendezvényen.
Dalban átkozódtak
   2003. október 17.Magyar Nemzet   
Németellenes cigány sirató hangzott el a Terror Házánál

Miközben a kirekesztés elleni küzdelem fontosságáról beszéltek a nyilas terror áldozataira emlékezve a szónokok, olyan dal hangzott el a Terror Háza elõtt, amelyben az szerepel: „Verd meg, Isten, a németet!" A Magyarországi Németek Országos önkormányzatának vezetõje szerint megdöbbentõ az eset.
Kézrõl kézre járnak az olvasókör könyvei
   2003. október 17.Budapesti Nap   
A két világháború közötti idõszak szellemi életének hagyományait követi a szigetszentmiklósi olvasó kör, amelynek tagjai kéthetente találkoznak. Beszélnek könyvrõl, filmekrõl, történelemrõl, olvasni valót ajánlanak és adnak egymásnak.
Az újbeszél és a duplagondol évadján
   2003. október 16.Magyar Nemzet   
Véget ért az Orwell-konferencia a Terror Háza Múzeumban

Újbeszél: a bolsevik nyelvezet, amelynek leegyszerûsítõ fordulatai hitelesítik a totalitariánus diktatúra életellenes abszurditását. Duplagondol: a szocialista dialektika, amelynek segítségével az ember elõször kitisztítja agyából mindazokat a gondolatokat, amelyek nem egyeznek a hatalom direktíváival, utána pedig törli emlékezetébõl az agymosás tényét is. Nagy Testvér: a totális sztálinista hatalom, amelynek legfõbb ellensége a saját népe. A Nagy Testvér azt is eléri, hogy a megalázott tömeg szeresse õt.
Ifjú SZDSZ-esek a Terror Házánál
   2003. október 16.Gondola   
A szervezõk nem hívták meg Schmitt Máriát

A nyilas hatalomátvétel évfordulóján, október 15-én a Terror Háza elõtt tartotta megemlékezését az SZDSZ ifjúsági tagozata, az Új Generáció. A szolidaritásáról híres liberális csoport rendezvényén németellenes dal hangzott el…
Megemlékezés a Terror Házánál
   2003. október 16.Magyar Hírlap   
A zsidó és roma holokausztra emlékeztek a Terror Háza elõtt a nyilas hatalomátvétel 59. évfordulóján. Az SZDSZ Új Generáció rendezvényének elején megjelent Schmidt Mária, a múzeum fõigazgatója is. Gusztos Péter képviselõ, az SZDSZ ifjúsági szervezetének alelnöke örömmel vette, hogy Schmidt is egyetértett a megemlékezéssel. A fõigazgató szerint díjazandó, hogy a szervezet vette a faradságot, és megemlékezett az áldozatokról. Korai távozásának oka az volt, hogy az esemény kezdett pártrendezvénnyé válni, erre viszont már nem volt kíváncsi.
Segítség balról
   2003. október 16.Demokrata   
Nem kellenek a nemzeti újságírók?

Több ismert baloldali kötõdésû újságíró vezeti a Fidesz új stábjának kommunikációs tréningjét. A Szövetség „szakértõi" részben ugyanabból a körbõl kerülnek ki, mely hamarosan a Heti Választ is megszerezheti.
Kõ, koszorú, gyertya
   2003. október 16.Népszabadság   
A nyilas terror áldozataira emlékeztek tegnap a Terror Háza elõtt. A nyilas pártnak, majd a kommunista rendszer politikai rendõrségének is helyt adó épület elõtt az SZDSZ ifjúsági szervezete, az Új Generáció tartott rendezvényt. Ungvári Rudolf történész leszögezte: sem a nyilas terror, sem a kommunista diktatúra nem indokolható külsõ hatalmak megszállásával. Mind a kettõ a magyar politikai kultúra talajából nõtt ki.
Megemlékezés útkereséssel
   2003. október 16.Magyar Nemzet   
A nyilasterror áldozatainak emlékére tartott megemlékezést az SZDSZ Új Generáció a budapesti Terror Háza Múzeum elõtt tegnap este. A rendezvényen beszédet mondott Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Mozgalom vezetõje is, aki az 1944-es nyilas hatalomátvétel roma és zsidó származású áldozataira emlékezve kijelentette: a leszármazottak azért nem felejtenek, mert a történelem köztünk él, és mindennap emlékezteti õket a vészkorszakra.
A nyilas terror áldozataira emlékeztek
   2003. október 16.Népszava   
Mécsesekkel és zsidó szokás szerint kavicsokkal, az emlékezés köveivel, valamint zsidó és roma siratódalokkal emlékeztek a nyilas terror áldozataira az SZDSZ Új Generáció szervezésében pár százan a Terror Háza elõtt. A megérnie kezesen felszólalt Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Mozgalom elnöke is, valamint Gusztos Péter SZDSZ-es országgyûlési képviselõ, az Új Generáció alelnöke. Elmondta, a kirekesztésnek, gyûlöletkeltésnek nincs helye a politikában. Kijelentette, a liberálisok célja olyan jövõért és hazáért dolgozni, ahol nem fordulhat elõ, aminek nem szabad elõfordulnia.
Megemlékezés
   2003. október 15.Magyar Hírlap   
Az Új Generáció ma, a nyilas hatalomátvétel évfordulóján a Terror Háza Múzeum elõtt emlékezik az áldozatokra, a rendezvényre meghívták Schmidt Máriát, a Terror Háza igazgatóját, akitõl lapzártánkig nem sikerült megtudnunk, elfogadja-e a meghívást.
Mit titkol elõlünk Vlagyimir Iljics?
   2003. október 15.Magyar Nemzet   
Az orosz népesség egyharmada azt sem tudja, hogy véget ért a kommunizmus - Az archívumokban is megállt az idõ

Lenin éli, Lenin él, Lenin élni fog... Ötven éve Magyarországon még lelkesen skandálták, persze a korszellemnek megfelelõen, a mondat végén felkiáltójellel. Nos, bármily meglepõen hat, 2003 õszén a Terror Háza Múzeumban tartott elõadásában Richard Pipes történész, emeritus professzor azt mondta: a mai, félkapitalista Oroszország évtizedes munkássága mögött egyes vidékein az emberek észre sem vették, hogy a kommunista rendszer véget ért. Ha valaki, õ ismerõje annak, nem mindennapi elméleti tudás milyen bûnök és mulasztások talaján virágozhatott ki ez a tudatlanság.
Hírek
   2003. október 15.Info Rádió   
Hagyományt szeretne teremteni az éj Generáció nevû szervezet azzal, hogy október 15-én, a nyilas hatalom átvétel évfordulóján koszorút helyeznek el a Terror Háza Múzeum falán. A szervezet alelnöke az Inforádiónak elmondta, politikai rendezvényrõl van szó, ezért külön nem hívták meg a múzeum fõigazgatóját, Schmidt Máriát, de szívesen látják a megemlékezésen. Gusztos Péterrel Póth Attila beszélt.
Más-Nap
   2003. október 15.ATV   
Holnap tart egy megemlékezést a Terror Háza elõtt az éj Generáció és a Szabad Demokraták Szövetsége közösen, a nyilas terror áldozatairól. Miért a Terror Háza elé mennek? Ez kissebb fajta provokáció, szíjjártóizmus vagy gusztosizmus, tehát itt most önök képviselik ezt a fajta politikát. Ez ez vagy valami más? Gusztos Péter Új Generáció: - Én nem gondolom, hogy bármelyikünkrõl izmust kellene vagy lenne szabad elnevezni, remélem, hogy soha nem is fognak.
Egy végzetes októberi nap - a nyilas hatalomátvétel
   2003. október 15.Magyar Hírlap   
Ötvenkilenc évvel ezelõtt vette át a Szálasi Ferenc vezette Nyilaskeresztes Párt a hatalmat Magyarországon, ezzel megkezdõdött a háború végéig tartó rémuralom. Erre emlékeznek ma a budapesti Terror Háza Múzeum épülete elõtt. De nézzük, mi is történt 1944-ben ezen az októberi napon.
Túléli-e Románia a román megszállást?
   2003. október 15.Magyar Nemzet   
Csoóri Sándor elõadásával folytatódott volna hétfõ délután a Terror Háza Múzeumban az 1984 címû konferencia, azonban a költõ nem jelenhetett meg a rendezvényen. Ehelyett levélben köszöntötte a résztvevõket. Ezután Schmitt Pál, a Nemzeti Olimpiai Bizottság elnöke és a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség alelnöke értekezett az 1984-es Los Angeles-i olimpiáról, amelyet a szocialista országok - Románia kivételével - bojkottáltak. Az egykori olimpikon elõször azt tekintette át, miként változtatta meg a sport világát összefonódása a tudománnyal, a médiával és a politikával.
A nagy magyar kispolgárosodás éve
   2003. október 15.Népszabadság   
A tanácskozáson a házigazda Schmidt Mária Pozsgay Imre társaságában

Az Orwell-centenárium jegyében megnyílt 1984 címû kiállításhoz kapcsolódva a korszakról kétnapos nemzetközi konferencia színhelye volt a Terror Háza.Orwell számára a szabadságot az jelentette, hogy azt is elmondja az embereknek, amit nem akarnak hallani - jelentette ki Hans-Peter Schwarz német történész a tanácskozáson. A nyugatnémet politológusok és véleményformálók többsége még a nyolcvanas években sem látta, hogy a kommunista rendszer - amelyet már nem is soroltak a totalitárius rendszerek közé - összeomolhat. Tiszteletteljes képet festettek a kommunista NDK-ról, amelyet annak széles lakossági elfogadottságára és speciális modernizációs útjára alapoztak.
Az Új Generáció a Terror Háza elõtt
   2003. október 14.Népszabadság   
Október 15-én, a nyilas hatalomátvétel évfordulóján a Terror Háza Múzeum elõtt emlékezik az áldozatokra az SZDSZ Új Generációja. Gusztos Péter liberális képviselõ, a szervezet alelnöke kérdésünkre elmondta: politikai hovatartozástól függetlenül várnak mindenkit, aki egyetért velük a nyilas terror elítélésében.
A szocializmus „út-ján"
   2003. október 14.Magyar Nemzet   
Konferencia a nyolcvanas évek diktatúrájáról - A Gyõzelem kávé íze

Kétnapos konferencia kezdõdött tegnap a Terror Háza Múzeumban, amelynek résztvevõi - az Orwell-emlékév elõtt is tisztelegve ezzel - azt elevenítik fel, hogyan festett a keleti blokk országaiban az emblematikus 1984-es év. Schmidt Mária megnyitóbeszédében enyhén ironikus hangnemben idézte fel azt az esztendõt, amikor még Ladák, Wartburgok és Trabantok suhanlak az utakon, a rádiók a Dolly Roll slágereit ontották, és Kádár még mindig a nemzetközi helyzet fokozódásáról meg a szocializmus „út-ján" való töretlen továbbhaladásról szónokolt.
Beszélgetés Schmidt Máriával
   2003. október 13.MTV   
Mv.: - Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum igazgatójával ma csupa jó hírünk van a mai beszélgetésre, jó reggelt kívánok. Schmidt Mária, történész, a Terror Háza Múzeum fõigazgatója: - Jó reggelt kívánok. Mv.: - Volt egy kis baleset a minap, ez a sokat vitatott pengefal el kezdett égni az éjszakában. Láttam róla éppen a mai lapokban képeket. A fenyegetéshez képest nagyon, hogy is mondjam csak jól megúszták már ahhoz képest, ahogy lehetett. Végül is egy kis baleset történt, a tûzoltók eloltották. Mit tudnak azóta róla, mert úgy tudom, hogy mára ígérték, hogy valami biztosat mondanak a tûz okairól. Schmidt Mária, történész, a Terror Háza Múzeum fõigazgatója: - Hát tegnap még nem tudott biztos eredményt mondani az a szakértõ, akit a tûzoltóság kirendelt, hogy vizsgálja meg. Azt mondta, hogy úgy látja, hogy az elektromos hiba kizárható. égy látja, hogy szándékos gyújtogatás kizárható. Most azt valószínûsítette, hogy valami külsõ mechanikai behatás történt esetleg.
A terrorizmus a veszély, a kommunizmus nem
   2003. október 13.Népszabadság   
Hogyan állhatnak szóba Amerikában egy olyan emberrel, aki besározta magát titkos ügynökként? A Terror Házában tartott elõadása után szegezte valaki a kérdést annak a Richard Pipesnak, aki az amerikai konzervativizmus egyik legjelesebb képviselõje. Nyolcvan éve során leszûrt politikai tapasztalatának megfelelõen válaszolt: Egy törvényesen megválasztott miniszterelnököt az USA-ban tárgyalópartnerként fogadnak el.
A tömeggyilkos Lenin szelleme máig kísért
   2003. október 11.Magyar Nemzet   
Anne Applebaum és Richárd Pipes posztkommunizmusról feledékenységrõl demokratikus választásokról

Ritka alkalom, amikor huszonnégy óra leforgása alatt két - ráadásul hasonló témát feldolgozó - világhírû kutató látogat hazánkba. Anne Applebaum és Richárd Pipes neve és munkássága világszerte ismert azok elõtt, akik érdeklõdnek a világkommunizmus, a szovjet gulágok és a totalitárius rendszerek története iránt.
Mi volt a gulyás ára?
   2003. október 11.Magyar Nemzet   
Konferencia a nyolcvanas évekrõl a Terror Házában

Nemzetközi konferenciát rendez 1984 címmel ma és holnap a Terror Háza Múzeum. A tanácskozás célja, hogy az elõadók George Orwell születésének századik évfordulója kapcsán elemezzék a késõ totalitárius diktatúrák idõszakát, valamint a közép-európai térségben zajló folyamatokat.
Vitrinben a legvidámabb barakk
   2003. október 11.Magyar Nemzet   
Kiállítás a Terror Házában - AE Bizottság, Wartburg-suhanás és Trapper farmer

Csaknem két évtizede letûnt korszakot mutat be a Terror Háza Múzeum új idõszakos kiállítása 1984 címmel. A tárlatot Schmidt Mária fõigazgató nyitotta meg pénteken.
Pengefal: Terézváros nem adja fel
   2003. október 11.Népszabadság   
Terézváros nem fogadja el a Fõvárosi Közigazgatási Hivatal döntését, amely szerint nem bontható el az Andrássy úti Terror Háza múzeum pengefala - közölte lapunkkal a kerület polgármestere. Verók István elmondta: az önkormányzat keresi a jogorvoslati lehetõséget, amely révén az építményt mégis le lehet szereltetni az épületrõl.
Az 1984-es tárlat
   2003. október 11.Népszabadság   
George Orwell születésének 100. évfordulójára rendezte az 1984 címû tárlatát a XX. Század Intézet a Terror Háza Múzeumban.
Az 1984-es tárlat
   2003. október 11.Népszabadság   
George Orwell születésének 100. évfordulójára rendezte az 1984 címû tárlatát a XX. Század Intézet a Terror Háza Múzeumban.
A kecske és a mosónõ
   2003. október 10.Élet és Irodalom   
Hazánk közvéleményformáló értelmiségi elitje manapság egyre krónikusabb fogalmi és retorikai hiányosságokkal büszkélkedik. A helyzetet Dessewffy Tibor a következõ találó szavakkal foglalta össze nemrég: „…Az értelmiségi (…) elitcsoportok az elmúlt tizenkét évben képtelenek voltak (voltunk) értelmes, érvényes és elfogadottá váló értelmezési kereteket nyújtani a posztszocialista átalakulás fájdalmas jelenségeire" (Botrányok hálójában, Népszabadság, 2003. aug. 30.). Cikkem ezt a jelenséget, a jelenségbõl kivezetõ utat elemzi.Az értelmezési keretek hiányosságait könnyedén illusztrálhatnánk azok mûveivel, akik az un. radikális jobboldal felõl tüzelnek ellenfeleikre (gondolok itt pl. Bayer Zsolt, Lovas István, Bencsik András, Tóth Gy. László, Molnár Tamás sajátos alkotásaira).
Vásárhelyi Máriának nagyon rossz lehet
   2003. október 10.Élet és Irodalom   
Biztosan ezért gyûlölködik ennyit. Évek óta látom, olvasom, hogy jómagam is gyûlöletének egyik tárgya vagyok, így ezen lap hasábjain is állandó jelleggel emleget. Reklámnak sem rossz. Az indulat vezérelte rágalmakra, becsmérlésekre viszont nem kívánok soha reagálni, legalábbis nem a jelen formában. Az a bíróság dolga lesz.
Kigyulladt a Terror Háza pengefala
   2003. október 9.origo.hu   
Kigyulladt a budapesti Terror Háza Múzeum pengefala szerda este, a tüzet rövid idõ alatt eloltották - közölte a katasztrófavédelem.A tûz a múzeum Csengery utca felõli oldalán keletkezett az épületnek keretet adó pengefalon. A múzeum biztonsági szolgálata poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, amelyet végül a tûzoltók oltottak el. Személyi sérülés nem történt - mondta az intézmény sajtófõnöke. Schlett Anna, a helyszínen tartózkodó tûzoltóktól úgy értesült, hogy a tüzet feltehetõen elektromos rövidzárlat okozta.
Nem bontható le a pengefal
   2003. október 9.Népszabadság   
A közigazgatási hivatal határidõ-túllépés miatt utasította el a határozatot

Nem lehet lebontani a Terror Háza pengefalát, habár továbbra sincs fennmaradási engedélye - derült ki a közigazgatási hivatal határozatából, valamint a fõváros városképvédelmi bizottságának tegnapi döntésébõl. Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala az építési törvényben elõírt eljárási határidõ túllépése miatt utasította el, illetve semmisítette meg a közelmúltban a VI. kerületi önkormányzatnak a pengefalra kiadott bontási határozatát.
Marad a pengefal
   2003. október 9.Magyar Nemzet   
Nem bontható el a Terror Háza Múzeum homlokzatához engedély nélkül hozzáépített pengefal - közölte Budapest fõépítésze és a Városháza szakügy-osztályának vezetõje. Schneller István és Pongrácz Katalin tájékoztatta a testületet arról, hogy a VI kerület az erre biztosított egyéves határidõn túl hozta meg a bontási határozatát, amelyet emiatt a közigazgatási hivatal megsemmisített. Schmidt Mária fõigazgató bízik abban, hogy a fõváros és a VI. kerület vezetése tudomásul veszi: a múzeum létezik, a homlokzatával együtt egy egységet alkot.
Nem bontható le a Terror Háza pengefala
   2003. október 8.Tv2   
A jogi hiba miatt márcsak bírósági perrel érhetõ el esetleg a pengefal bontása
A Fõvárosi Közigazgatási Hivatal megsemmisítette a VI. kerületi önkormányzatnak a pengefal bontására kiadott határozatát. Urbán András, a hivatal építésügyi fõosztályvezetõje a Tényeknek azzal indokolta a döntést, hogy a kerület kicsúszott a hatósági eljárásra elõírt egyéves határidõbõl.
Helyén marad a Terror Háza pengefala
   2003. október 8.MTV online   
A VI. kerület jogi hibája miatt nem bontható el a Terror Háza Múzeum homlokzatához engedély nélkül hozzáépített pengefal. Ezt közölte Budapest fõépítésze és a városháza szakügyosztályának vezetõje a Fõvárosi Közgyûlés városképvédelmi bizottságának szerdai ülésén.
Marad a Terror Háza pengefala
   2003. október 8.origo.hu   
A VI. kerület jogi hibája miatt nem bontható el a Terror Háza Múzeum homlokzatához engedély nélkül hozzáépített pengefal - közölte Budapest fõépítésze és a városháza szakügyosztályának vezetõje a Fõvárosi Közgyûlés városképvédelmi bizottságának szerdai ülésén.
Kigyulladt a Terror Háza pengefala
   2003. október 8.MTV online   
Kigyulladt a budapesti Terror Háza Múzeum pengefala szerda este, a tüzet rövid idõ alatt eloltották - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
Orwell- és demokráciaismereti vetélkedõ a Terror Házában
   2003. október 8.Dunaújvárosi Hírlap   
Valóbb Világ címmel, Orwell- és demokráciaismereti vetélkedõt indított útjára kedden a Terror Háza Múzeum.
Levelek a lápvidékrõl
   2003. október 1.Élet és Irodalom   
Elnézem a Nap-kelte fásultan unatkozó, felkészületlen mûsorvezetõit, viselkedésük a hazai politikai közélet egyik legellenszenvesebb vonását hordozza; nincsen múlt, nincsen jövõ, és a jelen is csak a mûsoridõ 180 percéig tart. Ha egyáltalán. Gyakran ugyanis még az éppen jelenlévõ interjúalany válaszai sem képesek az érdeklõdésnek akárcsak a látszatát is kiváltani a kérdezõbõl.
Zsinórmérce
   2003. szeptember 24.Magyar Nemzet   
Éljen Gerõ, a hídverõ - dünnyögtem magamban, amikor arról értesültem, hogy Gerõ András történész, a Habsburg Intézet vezetõje egy igaz ügyben - fittyet hányva a politikai elõítéleteknek - képes volt közösen megnyilvánulni Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum vezetõjével. (Mondandójuk lényege, hogy senki ne javasolhassa senkinek - egy mégoly ellenszenvesnek tartott történésznek sem - az auschwitzi gázkamrák gyakorlati kipróbálását, mint ahogy az az Élet és Irodalomban elõfordult.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | aktuális


 
múzeum | interaktív | bolt | hírek | állandó kiállítás | mozi | időszaki kiállítás | fotógaléria