magyar magyar english english
nyitólap  vissza
rólunk
másokról
nekünk írták
hírek, események

Infó Rádió - délután
   2003. július 28.Infó Rádió   
Ignát Márk: - A Fõvárosi Közgyûlés Kultúrális Bizottsága szerdai ülésén úgy határozott, hogy felkéri Demszky Gábor fõpolgármestert, vizsgáltassa ki a Gellért téri Forrás- ház ügyét. Még mindig nem tisztázott, hogy az építmény rendelkezik-e építési engedéllyel, ...
Közállapotunk romlásának tünetei
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
Meddig lehet még elmenni a vizuális és szellemi környezetszennyezésben?
Nagy lábon
   2003. július 28.Mancs   
Megint beszólt a Nemzetközi Valutaalap. A rohadék IMF. Azért rohadék, mert a hintáslegénynek, aki a vurstliban közli, hogy eljátszottuk a jövõ heti bérünket is, és nincs több kör hozómra a ringlispílen, nincs más választása.A dolog a romlott és hazug választási kampánnyal kezdõdött, ...
Kényes Örökség
   2003. július 28.168 óra   

Az értéket teremtõ jobboldali mûhelyek munkáját ugyanúgy segíteni kell, mint a baloldaliakét

Pécs-Varsó-parti
   2003. július 28.Népszabadság   
Az ETNA - EuroTour Network Organisa-tion - európai diákszervezetének a tizenkét ország egy-egy kiválasztott egyeteme a tagja, hazánkat a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara képviseli már hatodik alkalommal. Minden évben, a „tavaszi szél vizet áraszt, minden ország társat ...
Hová menjen az MSZP?
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
Most, hogy a száznapos program után egy 1000 napos cso-mag körvonalai rajzolódnak ki, egyre többen teszik fel ezt a kérdést, s adják meg rá a spontán választ, de mi, szolid polgári lap lévén, elfogult, durva, felelõtlen megnyilvánulásokkal nem foglalkozunk. A párt szeretne új székházba költözni, ...
Nyerges András esete George Orwell-lel
   2003. július 28.Magyar Hírlap   
Orwell száz éve született. Életmûve támadhatatlanul érvényes, neve jelzõsített alakban is fogalommá vált. Hogy miként kell hallgatni róla, azt megtanulta az egész volt szocialista világ. Hogy beszélni kell róla, azt most, születésének centenáriumán különösképpen aktuálisnak érezhetjük. ...
ATV - Híradó
   2003. július 28.ATV   
- Mv.: Hiller István, a kulturális tárca leendõ új vezetõje szerint jelenleg a minisztérium nem elég karakteres. Az új miniszter markánsabb, határozottabb, láthatóbb, kommunikációjában agilisabb kulturális minisztériumot képzel el. Hiller István szeretné megalkotni a filmesekkel ...
Esküt tett a kormány öt új minisztere
   2003. július 28.Népszava   
Letette miniszteri esküjét Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportmi niszter, Hiller István, a nemzeti kulturális örökség minisztere, Juhász Endre, az európai uniós integrációén fele lõs és Lévai Katalin, az esélyegyenlõségért felelõs tárca nélküli miniszter, valamint Persányi ...
Mégis marad a forrásház?
   2003. július 28.Népszabadság   

Jogászok szerint már nem lehet kifogásolni az építési engedély hiányát

Hiller megtartja a Terror Házát
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
Egyebek mellett a vidék támogatására, a Terror Háza Múzeum és a Hamvas Béla Kutatóintézet megtartására tett ígéretet Hiller István kultuszminiszter tegnapi meghallgatásán a parlament kulturális bizott ságában. A Görgey Gábor helyére lépõ szocialista politikus szólt arról is, hogy mielõbb ...
A forrásház mellett érvel a XI. kerület
   2003. július 28.Metró   

Mind a fõpolgármester feladatának, mind pedig saját feladatának tartja Molnár Gyula XI. kerületi polgármester a Gellért téren építési engedély nélkül emelt forrás-ház kapcsán elkövetett hibák és mulasztások okainak feltárását, a szükséges lépések megtételét.

Medgyessy: a Terror Háza megkapja szükséges támogatását
   2003. július 28.Magyar Hírlap   

A költségvetés terhére, de megkapja a Terror Háza múzeum a szükséges támogatást - jelentette be a kormányfõ hétfõn, a parlamentben, jóllehet Medgyessy Péter úgy véli: a múzeum felemás, mert hiányzik belõle a terror egy része. Schmidt Mária, a múzeum igazgatója örül Medgyessy döntésének. A Fidesz "szocialista színjátéknak" nevezi a Terror Háza támogatásának ügyét, a szabaddemokrata Petõ Iván továbbra is aránytalannak tartja a múzeum közpénzekbõl kifizetett 330 milliós támogatását.

Infó Rádió - Hírek
   2003. július 28.iCenter - Infó Rádió   
Exterde Tibor : A Terror Háza Múzeumot mûködtetõ közalapítvány alapító okiratának tervezett módosítását, szakmai elõkészítésnek kell megelõznie. Ezt a kulturális tárca jogi fõosztályvezetõje mondta el a Parlament Társadalmi Szervezetek Bizottságának ...
Görgey a Terror Házáról
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
Országgyûlési és fõvárosi bizottság látogat az Andrássy út 60.-ba
ATV - Más nap
   2003. július 28.ATV   
Mv.: - Újabb támadás a fal ellen. A VI. kerület tegnap a Csengery utca felõli pengefal építési tulajdonosi hozzájárulását vonta vissza a Terror Házáról beszélünk és itt van igazgatónõ, Schmidt Mária. Kezit csókolom, jó reggelt kívánok!Dr. Schmidt Mária a Terror Háza ...
Miért ragaszkodik olyan makacsul az engedély nélkül épült pengefalhoz?
   2003. július 28.Népszava   
— A pengefal a Terror Háza Múzeum elválaszthatatlan, szerves re sze. Fájdalmas felkiállójel. A pengefal kihasítja térbõl és idõbõl a múzeumot, amely emléket állít a kél magyarországi, a nyilas és a kommunista terrorrendszer áldozatainak — mondta lapunknak Schmidt Mária, a Terror ...
A Terror Háza Múzeum - és akiknek nem kell
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
A kutyám berni pásztor. Erdõ szélén találtam, pontosabban Õ talált énrám. Jóindulatú lény, nagy termetével, erejével nem él vissza. Látogatóimat a szeretetnyilvánítás minden jelével fogadja (rendes emberek járnak hozzám), de néha rendkívüli dühvei ugatja meg a kerítés mellett elhaladó ...
Embernagyságú gyertyák készültek
   2003. július 28.Metró   
Két embernagyságú gyertyát helyezett el a Demokrácia Alapítvány a budapesti Terror Háza Múzeumban a nyilas és kommunista terror áldozatainak emlékére.A múzeum elõterében, az áldozatoknak emléket állító két gránittömb mellett felállított mintegy 170 centiméter magas, 30 centiméter ...
Kossuth Rádió - Vasárnapi Újság
   2003. július 28.Kossut Rádió   
B. - Megboldogult Hamvas Béla ha megérhette volna, hogy az õt íróként filozófusként a szellemi életbõl kiûzõ kétkezi munkára kényszerítõ Kádár korszak, történeti kutatását segítõ tudományos mûhely viseli majd a nevét. De vajon mit szólna most ...
MTV 1 - Nap-kelte
   2003. július 28.MTV 1   
Mv.: - Görgey Gábor író, volt miniszter a vendégem hölgyeim és uraim. Nem véletlen a sorrend, eddig amikor korábban kétszer megtisztelt a miniszter úr, mindig úgy volt, hogy Görgey Gábor miniszter, az író, most újra visszaállt a régi rend. Talán a világ rendje, fene tudja, tehát Görgey ...
ATV - Híradó
   2003. július 28.iCenter - Híradó   
- Mv.: Schmidt Mária, a Terror Háza fõigazgatónõje is támogatja a kormány döntését, amely ingyenessé teszi a múzeumok látogatását. Az illetékes parlamenti bizottság ma szerette volna meghallgatni Görgey Gábor kulturális minisztert a közalapítvány kuratóriumának kibõvítésérõl, ...
A politikai retorika jelentõsége a közbeszédben
   2003. július 28.Magyar Nemzet   

A jobboldali ellenzéknek most kell kérlelhetetlenül bemutatnia, hogy a választási ígérgetések ellenére nem történt semmi

Gyertyák a Terror Házában
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
Két embernagyságú gyertyát helyezett el a Demokrácia Alapítvány a budapesti Terror Háza Múzeumban a nyilas- és a kommunista terror áldozatai nak emlékére. A viasztömböket azon sok tízezer gyertya maradványaiból olvasztották Össze, amelyeket a Terror Házánál megemlékezõk február 23-án ...
Pengék
   2003. július 28.Magyar Hírlap   
Ki gondolta volna, hogy Schmidt Mária leghûségesebb szövetségesei a VI. kerület baloldali képviselõi között találhatók? És lám: itt ülnek azok a különös anyagból faragott emberek, akik vállalkoztak arra, amibe valószínûleg Werber és Wermer még együtt sem mert volna belevágni: javítani ...
Pengefal: veszélyben a fennmaradási engedély
   2003. július 28.Magyar Hírlap   

Nem kell azonnal lebontani a Terror Háza pengefalát a terézvárosi önkormányzat csütörtöki döntése után. A fõváros után a VI. kerület sem adta tulajdonosi hozzájárulását az építmény fennmaradásához. Az MSZP-s alpolgármester szerint az ügyet elindító közigazgatási hivatal döntése megfellebbezhetõ, ám ez csak pár hónappal odázhatja el a pengefal eltüntetését.

TV 2 - Tények
   2003. július 28.TV 2   
- Mv.: A VI. kerületi Önkormányzat visszavonta azt az engedélyt, amelyet még az elõzõ fideszes önkormányzat adott ki a Terror Háza Múzeum pengefelának megépítéséhez. Az MSZP-s polgármester azért terjesztette be az indítványt, mert szerinte két évvel ezelõtt az akkor még ...
Kérdéses a sajtószabadság léte
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
Schöpflin György a volt szabad európások nyilatkozatáról, a párbeszéd hiányáról és az ellenvélemény jogáról
Pontos tervekkel készülnek az új miniszterek
   2003. július 28.Népszava   

Várhatóan hétfõhöz egy hétre kezdi meg munkáját a kormány öt új minisztere. Két politikus új posztra került, tárca nélkül, három minisztérium élén pedig csere lesz. A lapunknak adott rövid interjúkban ter veikrõl faggattuk õket. Lévai Katalin szerint igény volt rá, hogy a piacgazdaság veszteseivel foglalkozó állami hivatal jöjjön létre. Juhász Endre a minisztériumok és más kormányszervek közötti uniós koordinációt tekinti feladatának. Gyurcsány Ferenc nagyobb fokú szociális érzékenységet tart szükségesnek az ifjúságpolitikában és hangsúlyáthelyezést a sport területén. Hiller István csak annyira engedné be a politikát a kultúrába, hogy határozza meg a kereteket, létesítsen partnerkapcsolatokat és lásson el egyfajta financiális koordinációt. Persányi Miklós szerint a környezetvédelem élén szakemberre van szükség, bár úgy véli, nem azért helyezik a zöldtár ca élére, mert elõdje rosszul dolgozott.

Szabó Zoltán (MSZP) a Terror Házáról
   2003. július 28.Magyar Nemzet - MTI   

Az Országos Sajtószolgálat az alábbi, Szabó Zoltán MSZP-s képviselõ, a kulturális bizottság tagja által aláírt közlemény kiadására kapott felkérést:

Terézvároi nem a Terror Háza pengefalára
   2003. július 28.Népszabadság   
Terézváros szocialista többségû képviselõ-testülete - az ellenzék kivonulása után - tegnap este visszavonta a Terror Háza Múzeum pengefalához másfél évvel ezelõtt kiadott tulajdonosi hozzájárulást. A kerület polgármestere, Verók István a következõ lépést firtató kérdésünkre annyit ...
MTV 1 - Péntek Este
   2003. július 28.MTV 1   
Mv.: - Reform párti, liberális és mindenek elõtt provokátor így ír legtöbbször az izraeli miniszterelnök-helyettesrõl az otthoni és a nemzetközi sajtó. Jószéf Timi Lapid békét kötne a palesztinokra és munkára, adófizetésre, katonai szolgálatra kötelezné Izrael szélsõségesen ...
MTV 1 - Körzeti Híradó
   2003. július 28.MTV 1   
Mv.: - Visszavonta a Terror Háza pengefalára két éve kiadott tulajdonosi hozzájárulást a VI. kerületi önkormányzat. A képviselõtestület szocialista indítványra, név szerinti szavazással hozta meg a döntést. Az ellenzék egy része nemmel voksolt, a Fidesz képviselõi pedig a szerintük ...
Lebontatnák a Terror Háza Csengery utcai pengefalát?
   2003. július 28.Magyar Nemzet Online   
Az ellenzék kivonult a testületi ülésrõl
Elkészültek a gyertyák a Terror Házának
   2003. július 28.Magyar Nemzet Online   

Gyújtsunk meg egy-egy szál gyertyát a diktatúra áldozatainak emlékére! – ezzel a felhívással fordult 2003. február 23-án, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja elõtt minden jó szándékú magyar emberhez Orbán Viktor. A felhívásra immár másodszor lobbant fel sok tízezer apró láng a XX. század nyilas és kommunista diktatúráinak jelképe, a Terror Háza körül. Azon az estén újra az emlékezés méltósága és az áldozatok iránti kegyelet fénye világította meg a sötét múltat õrzõ falakat.

Embernagyságú gyertyák a Terror Házában
   2003. július 28.Gondola   

Két embernagyságú gyertyát helyezett el a Demokrácia Alapítvány a Terror Háza Múzeumban a nyilas és kommunista terror áldozatainak emlékére.

Terézvárosi nem a pengefalra
   2003. július 28.Budapesti Nap   
Kétórás, személyeskedésektõl sem mentes vita után a VI. kerület képviselõ-testülete tegnap visszavonta a Terror Háza Csengery utcai pengefalának építéséhez korábban megadott tulajdonosi hozzájárulást. Az elõterjesztés eredetileg tartalmazott egy indoklást is, ám ezt a vita alatt az elõterjesztõ ...
Gondolatok a Terror Háza meglátogatása után
   2003. július 28.Hargita Népe online   
Nemrég családommal meglátogattam a Terror Házát, amelyet Budapest egyik legszebb sugárútján, az Andrássy út 60 szám alatti hírhedt palotában rendeztek be. Az intézmény a XX. század magyar történelmének két tragikus korszakába, a fasizmus és kommunizmus embertelen tetteibe enged bepillantani. ...
Infó Rádió - Délután
   2003. július 28.Infó Rádió   
Mv.: - A VI. kerületi polgármester szerint törvénytelenül épült a Terror Háza Múzeum Csengeri utcai homlokzatához kapcsolódó pengefal. Verók István hozzátette a képviselõtestület holnap dönt arról, hogy visszavonják-e a korábban kiadott tulajdonosi hozzájárulást.Verók István: ...
Még nem kapott támogatást a Terror Háza - Kivéve a gyevi bírót
   2003. július 28.HírTV online   

Az állami múzeumok és közalapítványok közül már mindegyik hozzájutott az idei költségvetési támogatásához, kivéve a Terror Háza. A szokatlan késedelmet elszámolási feladatokkal, a gazdálkodás áttekintésével indokolja a kultusztárca. Mindeközben Demszky Gábor után a VI. kerület MSZP-s polgármestere is támadást indított a Terror Háza pengefala ellen.

Duna TV - Híradó
   2003. július 28.Duna TV   
- Mv.: Nehéz helyzetbe került a budapesti Terror Háza Múzeum, mert nem kapta meg a 2003-ra járó költségvetési támogatást.- Mv.: Az épület pengefala is veszélybe került. A terézvárosi képviselõtestület a kerület lakóinak közvéleménykutatásban felmért kívánságára hivatkozva ...
Tízezer perc
   2003. július 28.Blikk   
A magyar pártok nem tanulnak, és nem felejtenek Mint a rendszerváltás után eddig mindig, most is hozzáláttak a gyõztesek ah hoz, hogy szétverjék a legyõzöttek kulturális, értelmiségi és civil bázisait. Az Antall-kormány a cserkészeket támogatta, Horn Gyula az úttörõket Orbánék hatalomra ...
Törvényes terror
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
Nyugodtan megszavazhatta volna a parlament a Terror Háza Múzeum eredeti költségvetését, teljesen felesleges volt lenyesni azt a pár milliót. Ha a koalíciós képviselõknek lenne némi modoruk, akkor egyenesen megduplázták volna a kért összeget, s egy nagyvonalú gesztussal elkerülik az olykor ...
Elbontatnák a Csengery utcai pengefalat is
   2003. július 28.Budapesti Nap   

Visszavonná a Terror Háza Múzeum Csengery utcai, pengefalára kiadott tulajdonosi hozzájárulást a VI. ke-rület polgármestere. Az elõ terjesztést mai ülésén tárgyalja a képviselõ-testület. A múzeum fõigazgatója jogsértõnek tartja a javaslatot.

Interjú Kiszelly Zoltán politológussal
   2003. július 28.iCenter - ATV   
Mv.:- Az elsõ félóra vendége Kiszelly Zoltán politológus lesz akivel a beszédeket elemezzük, méghozzá milyen beszéd volt mit mondott Orbán Viktor miniszterelnök - volt miniszterelnök - országértékelõ beszédében a Vigadóban, és mit beszélt, mirõl beszélt Medgyessy Péter ...
Kurátorlázadás
   2003. július 28.168 óra   

Van egy múzeum a fõvárosban, amelynek esélye sincs arra, hogy egy múzeum lehessen a sok közül. Ellenzékiek számára: szimbolikus intézmény, „a nemzet jövõjének záloga". Sorskérdés. A kormányzat a Fidesz és a polgári körök propagandaközpontját látja benne, afféle agymosó gépezetet, amelynek bejárata elnyeli a békés állampolgárokat, hogy két-három óra múlva harcos jobboldali mozgalmárokként távozzanak a kijáraton. A Terror Házát politikai érdek hozta létre, nem is szabadul a politika szorításából, bár a kormányzat egyelõre nem talál fogást rajta. A történészszakma képviselõi sorra azt mondják: ajánlatos ettõl a csörtétõl minél távolabb maradni. Kormányzati felkérésre tudós szakkurátor nem vállal itt felügyeletet.

A kerületi MSZP-t zavarja a pengefal
   2003. július 28.Magyar Nemzet   
Schmidt Mária botrányosnak tartja az NKÖM eljárását. A fõigazgató elmondta: eddig már háromszor elszámoltak a gazdálkodásukkal a minisztériumnak, az interneten keresztül nyilvánosságra hozták költségvetésük felhasználását, ám mindig újabb és újabb adatközlésre szólítják fel ...
Még nem adtak pénzt a Terror Házának
   2003. július 28.Magyar Nemzet   

Az állami múzeumok és közalapítványok közül már mindegyik hozzájutott az idei költségvetési támogatásához, kivéve a Terror Háza Múzeum - értesült a Magyar Nemzet. A szokatlan késedelmet elszámolási feladatokkal, a gazdálkodás áttekintésével indokolja a kultusztárca. Mindeközben Demszky Gábor után a VI. kerület MSZP-s polgármestere is támadást indított a Terror Háza pengefala ellen.

Nem kapott pénzt a Terror Háza
   2003. július 28.Index   

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál zajlik a Terror Házát fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány felülvizsgálata, így az intézmény még nem kapta meg idei költségvetési támogatását. Demszky Gábor után Verók István terézvárosi polgármester is támadást intézett a pengefal ellen.

A Terror Háza és az „A
   2003. július 28.Budapesti Nap   
Terézváros önkormányzatának képviselõ-testülete meghívja az érdeklõdõket csütörtökön 14 órakor kezdõdõ ülésére a polgármesteri hivatal (VI., Eötvös utca 3.) földszinti nagytermébe.Napirenden szerepel a Vl-VII. ke-rületi rendõrkapitányság  2002 évi beszámolója,  ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | aktuális


 
múzeum | interaktív | bolt | hírek | állandó kiállítás | mozi | időszaki kiállítás | fotógaléria