magyar magyar english english
nyitólap  vissza
első oldal
rólunk
közszolgálat
sajtószoba
fotógaléria
adományok

Vendégeink/munkatársaink rövid szakmai életrajza SZ - V

Szabó Péter (1959, hadtörténész, Magyarország) 1984-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár-történelem szakán. 1991-ben szerezte meg a kandidátusi fokozatot, 2004 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 1995 és 1999 között a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagja. A Hadtörténeti Intézet kutatója. Kutatási területe a magyar királyi honvédség története (1920-1945), különös tekintettel annak második világháborús részvételére.

Szarka László (1953, történész, Magyarország) A pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem–magyar szakán szerzett diplomát. 1995 óta a történelemtudományok kandidátusa. 2001-től az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének igazgatója. A Magyar–Szlovák Történész Vegyesbizottság társelnöke. Kutatási területe a cseh és szlovák történelem; a nemzetiségi kérdés és a nemzeti kisebbségek története Magyarországon és Közép-Európában a 19–20. században; a 20. századi kisebbségi és etnopolitikai konfliktusok a Magyarországgal szomszédos államokban.

Szarota, Tomasz (1940, történész, publicista, Lengyelország) A Varsói egyetemen folytatott tanulmányokat. A Lengyel Tudományos Akadémia Történeti Intézetének professzora. Kutatási területe a második világháború és a náci megszállás története. Számos könyve jelent meg e témában. Varsóban él.

Számvéber Norbert (1975, hadtörténész, Magyarország) Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán végezte. 1997-től a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa. Kezdetben levéltáros, majd főlevéltáros, 2005 óta levéltárvezető. Kutatási területe a második világháború páncélos-hadviselése, a német szárazföldi haderő és a Waffen-SS története, az 1944-45 évi magyarországi harcok eseményei

Szórádi Sándor (1950, mérnök, Magyarország) A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett mérnöki diplomát 1975-ben. 1975-től a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság főmérnöke volt, majd 1980-tól a KISZ Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának első titkárként dolgozott 1983-ig. A KISZ Központi Bizottságának gazdaságpolitikai titkára volt 1983 és 1988 között. 1984-től tevékenyen részt vett a gazdasági reformokat megalapozó törvények kimunkálásában. 1988-tól a Kereskedelmi Minisztérium főcsoportfőnöki tisztét töltötte be. 1990-től a Budapest Investment Rt. vezérigazgatója. 1992-től aktívan részt vesz a gazdálkodó szervek gazdasági versenyképességének kialakításában, a vállalati- és egészségügyi intézmények struktúraváltásában. Több közhasznú tevékenységet végző alapítvány és egyesület elnöke.

Szőcs Géza (1953, költő, író, Románia) A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát. 1974 és 1977 között az Echinox című háromnyelvű diáklapot szerkesztette. 1976 és 1981 között az Igazság című napilap irodalmi munkatársa volt. 1979-80-ban Sütő András javaslatára egy évig Herder-ösztöndíjas volt Bécsben. 1981-82-ben részt vett az Ellenpontok című szamizdat kiadvány szerkesztésében, ezért a Securitate többször is letartóztatta és bántalmazta. 1985-86-ban a kolozsvári Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Intézet kutatója volt. 1986-89 között Genfben volt újságíró, 1989-90-ben a Szabad Európa Rádió budapesti irodavezetőjeként dolgozott, 1989-től a Magyar Napló munkatársa lett. A romániai rendszerváltás után 1990-ben visszatelepült Kolozsvárra, ahol újságírói-szerkesztői munkája mellett politikai szerepet is vállalt: 1990-91-ben az RMDSZ főtitkára, 1991-1993 között politikai alelnöke volt. 1990-1992-ben szenátorrá választották, majd 1996-1998 között a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének elnökségi tagja lett.

Tóth Ágnes (1961, történész, Magyarország) A szegedi József Attila Tudományegyetem magyar–történelem szakán szerzett diplomát. 1995 óta a történelemtudományok kandidátusa. 2002-től a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatóhelyettese. Kutatási területe a közép-európai országok nemzetiségpolitikájának változásai, és a II. világháborút követő migráció, a ki-, be-, és áttelepítések kérdése.

Dr. Trócsányi Sára (tudományos kutató, Magyarország) Jogi diplomáját 1996-ban Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Azóta különböző beosztásokban az adatvédelmi biztos munkatársa; 2000-ben jogi szakvizsgát tett. PhD dolgozatát 2006-ban védte meg a Pécsi Tudományegyetem Informatikai és kommunikációs jogi doktori programjának keretében. A Pécsi Tudományegyetem Informatikai és Kommunikációs Jogi Intézetének tudományos kutatója, meghívott előadó az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az úgynevezett „történeti adatvédelem” úttörője, számos publikációjában foglalkozott a kérdéssel. PhD-dolgozatát is „Forradalom az irattárban” címmel az egykori állambiztonsági iratok kezelésének tárgykörében írta.

Tulipán Éva (1975, történész, Magyarország) Tanulmányait 2002-ben fejezte be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-angol szakán. 2002 óta a Történettudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Jelenleg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa. Kutatásai során az 1956. október 30-án lezajlott Köztársaság téri ostrom eseményeit vizsgálja.

Ungár Péter (1991, középiskolai tanuló, Magyarország) A Toldy Ferenc Gimnázium végzős diákja. 2007-ben az Antall József Alapítvány szervezte pályázaton különdíjat nyert, pályaművének szerkesztett változata megjelent a Heti Válasz-ban. 2008 nyarán önkéntesként részt vett a Demokrata Párt denveri szervezetének a konvenciót előkészítő munkálataiban, valamint magán konvención. A demokrata és republikánus párt kongresszusát elemző írásai a „www.hirszerzo.hu” című internetes portálon jelentek meg.

Vaszil Kadrinov (1959, szociológus, Bulgária) A Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen végzett szociológiát. 1985-ben rendszerellenes tevékenysége miatt egy évre bebörtönözték. 1989-ben alapító tagja volt a Demokrata Klubnak és a plovdivi Demokratikus Erők Uniójának. 1991 és 2004 között civil szervezetek tanácsadója, valamint a bolgár parlament civil társadalommal foglalkozó bizottságának tagja volt. 2004 és 2009 között Zöldek képviselőcsoportjának parlamenti asszisztense volt Brüsszelben. 2006-ban a volt kommunista titkosszolgálatok iratainak nyilvánossá tételéért folytatott kampányt vezette. 2007-ben megalapította a Civilek a Durzsavna Szigurnoszt ellen nevű, hasonló célokért küzdő szervezetet. 2007 és 2009 között Bulgáriában elindította a Tiszta Európa Parlamenti Kampány mozgalmat. 2008 óta az új bolgár Zöldpárt elnökségi tagja. Vaszil Kadrinov a szófiai Hannah Arendt Központ elnöke.

Veen, Hans-Joachim (1944, történész, politológus, Németország) Politikatudományt, jogot és történelmet tanult a freiburgi Albert Ludwig Egyetemen, valamint a Hamburgi Egyetemen. A Freiburgi Egyetemen kezdte pályafutását tudományos asszisztensként 1975-ben, doktori címét is itt szerezte meg 1976-ban. Éveken át volt a Konrad Adenauer Alapítvány kutatási igazgatója. Az alapítvány keretein belül 2000-től vezette a „Demokrácia-és pártfejlődés Kelet-Európában” elnevezésű kutatási programot. 1994-től a Trieri Egyetem Összehasonlító Kormányzattani Tanszékének vezetője, címzetes egyetemi professzor. A XX. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött nemzetközi Ettersberg Alapítvány kuratóriumi elnöke 2002 óta.

Volpi, Gianluca (történész, Olaszország) Történelmet tanult a trieszti egyetemen. 1999-ben szerezte meg hadtörténeti doktorátusát. 1999-től 2002-ig a budapesti Szent László Gimnáziumnak volt tanára. 2000-2001-ben a Pécsi Tudományegyetem Olasz Tanszékén tanított. 2001-től az Udinei Egyetem Kelet-európai történelem tanszékének tudományos munkatársa. Kutatási területe a Habsburg Monarchia, a dualista Magyarország és az első világháború eseményei az osztrák-olasz fronton (1914-1918).


 
múzeum | interaktív | bolt | hírek | állandó kiállítás | mozi | időszaki kiállítás | fotógaléria